Vårt koncept

Grunden i Karessas verksamhet utgörs av en patenterad drug ­delivery-plattform i form av en alignatbaserad polymerfilm. ­Filmen fästs diskret vid munslemhinnan och genom denna distribueras sedan läkemedlet snabbt ut i blodomloppet. Därefter löser filmen upp sig utan att lämna några restprodukter i munnen.

Snabb, stabil och pålitlig

Ur ett medicinskt perspektiv innebär detta en möjlighet till snabb, stabil och pålitlig administration. För den enskilde patienten innebär kombinationen snabbare och stabilare effekt än med dagens preparat. Eftersom läkemedlet går rakt ut i blodet kortas tiden till effekt högt påtagligt, vilket minskar behovet av planering och framförhållning. Effekten påverkas inte heller av samtida intag av mat och dryck.

undefinedFör Karessa som bolag innebär kombinationen kortare tid till marknad, lägre utvecklingskostnader och reducerad risk jämfört med traditionell läkemedelsutveckling. Eftersom molekylerna och dess effekter är väl kända hos läkemedelsmyndigheter i de flesta länder, krävs endast begränsade studier i syfte att visa hur mycket substans som levereras inom ett visst tidsintervall. Filmens tekniska egenskaper möjliggör även storskalig och kostnadseffektiv produktion. 

En unik filmteknologi

Det finns idag endast ett fåtal munlösliga läkemedelfilmer på marknaden och därtill en handfull, av bolaget, kända läkemedelsfilmer under utveckling. De flesta av dessa filmer löser sig betydligt snabbare än Karessas. När en film löser sig för snabbt, blir upptaget genom munslemhinnan lidande. Unikiteten med Karessas teknologi ligger i kombinationen av en film som fäster bra vid munslemhinnan och samtidigt har en upplösningshastighet som möjliggör en så snabb och fullständig transport som möjligt av aktiv substans direkt in i blodomloppet.

Exklusiv licens

Teknologin bakom Karessas drug delivery-film är patenterad. Patentet (svenskt patent nr 0502900-4) ägs av Uppsalagruppen Medical AB, och är exklusivt och för patentets hela återstående giltighetstid samt utan restriktioner licensierat till Bolaget avseende kritiska molekyler inom området sexuell dysfunktion. Bolaget erlägger ingen royalty eller någon typ av framtida milstolpebetalningar för licensen, men ska stå för kostnader relaterade till patentets vidmakthållande.

Grundpatentet på filmen tillsammans med den unika produktprofilen utgör ett skydd på stora marknader vilket gör Karessa till en intressant samarbetspartner för olika etablerade läkemedels­bolag.