Vårt koncept

Grunden i Karessas verksamhet utgörs av en patenterad drug ­delivery-plattform i form av en alignatbaserad polymerfilm. ­Filmen fästs diskret vid munslemhinnan och genom denna distribueras sedan läkemedlet snabbt ut i blodomloppet. Därefter löser filmen upp sig utan att lämna några restprodukter i munnen.

Snabb, stabil och pålitlig

Ur ett medicinskt perspektiv innebär detta en möjlighet till snabb, stabil och pålitlig administration. För den enskilde patienten innebär kombinationen snabbare och stabilare effekt än med dagens preparat. Eftersom läkemedlet går rakt ut i blodet kortas tiden till effekt högt påtagligt, vilket minskar behovet av planering och framförhållning. Effekten påverkas inte heller av samtida intag av mat och dryck.

undefinedFör Karessa som bolag innebär kombinationen kortare tid till marknad, lägre utvecklingskostnader och reducerad risk jämfört med traditionell läkemedelsutveckling. Eftersom molekylerna och dess effekter är väl kända hos läkemedelsmyndigheter i de flesta länder, krävs endast begränsade studier i syfte att visa hur mycket substans som levereras inom ett visst tidsintervall. Filmens tekniska egenskaper möjliggör även storskalig och kostnadseffektiv produktion. 

En unik filmteknologi

Det finns idag endast ett fåtal munlösliga läkemedelfilmer på marknaden och därtill en handfull, av bolaget, kända läkemedelsfilmer under utveckling. De flesta av dessa filmer löser sig betydligt snabbare än Karessas. När en film löser sig för snabbt, blir upptaget genom munslemhinnan lidande. Unikiteten med Karessas teknologi ligger i kombinationen av en film som fäster bra vid munslemhinnan och samtidigt har en upplösningshastighet som möjliggör en så snabb och fullständig transport som möjligt av aktiv substans direkt in i blodomloppet.

Exklusiva licenser

Teknologin bakom Karessas drug delivery-film är patenterad. Patentet (svenskt patent nr 0502900-4) ägs av Uppsalagruppen Medical AB och licensieras till Bolaget inom flera områden.

Karessas rätt till exklusiva licenser att nyttja patenten för den alginata filmen gäller dels för kritiska molekyler inom området sexuell dysfunktion (samtliga nu kända PDE-5-hämmare) och dels för bensodiazepiner.

Grundpatentet på filmen tillsammans med den unika produktprofilen utgör ett skydd på stora marknader vilket gör Karessa till en intressant samarbetspartner för olika etablerade läkemedelsbolag.