Produktutveckling och kliniska tester

Karessa arbetar med substanser som redan har godkänts för läkemedelsanvändning i tidigare produkter. Eftersom utvecklingen baseras på en beprövad substans kan tidigare dokumentation användas, vilket medför en avsevärt kortare tid till marknad, lägre kostnader och minskad utvecklingsrisk.

Kliniska studier

Karessa har som strategi att i egen regi genomföra PK-studier för att verifiera pre-klinisk data inom respektive projekt. Karessa kan komma att utlicensiera projekten efter dos/PK-data studier och i så fall samarbeta med partner/licenstagare i genomförande av registreringsgrundande klinisk studie.