Patent och immateriella rättigheter

Grunden för Karessas affärsmodell utgörs av bolagets rätt till Filmpatentet (se vidare nedan) avseende kritiska molekyler inom området sexuell dysfunktion. Filmpatentets giltighetstid sträcker sig till 2026 och är godkänt på de flesta marknader i världen, vilket skapar förutsättningar för global spridning. 

Utöver patentskyddet finns även andra stora barriärer för att sätta upp tillverkning av likande produkter. Till dessa hör bland annat faktumet att det idag endast är ett fåtal fabriker i världen som har kapacitet och kunnande att producera denna typ av film. Utifrån filmpatentet avser Karessa patentera nya formuleringar med alginatfilmen och aktiva substanser, vilket skapar ytterligare och längre patentskydd.

Filmpatentet

Filmpatentet (svenskt patent nr 0502900-4 och europeiskt patent nr 1976562) syftar till att skydda förmågan att tillverka en munlöslig film som fäster vid munslemhinnan och effektivt kan leverera en aktiv substans vid denna. Filmpatentet ägs av Uppsalagruppen Medical AB och är exklusivt för patentets hela återstående giltighetstid samt utan restriktioner licensierat till Karessa avseende kritiska molekyler inom området sexuell dysfunktion (samtliga nu kända PDE-5 hämmare) där erektil dysfunkion är inkluderat. Karessa erlägger ingen royalty eller någon typ av framtida milestone-betalningar för licensen, men ska stå för kostnader relaterade till patentets vidmakt­hållande.

Ansökan för filmpatentet

PCT-ansökan (PCT/SE2006/050626) gjordes 2006. Patentet är godkänt på de flesta marknader i världen och patentansökningarna omfattar sammanlagt 42 länder, inklusive EUs medlemsländer och har hittills godkänts i Sverige, Europa, USA (”notice of allowance”), Kina, Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Kanada, Mexico, Indien och Israel. Licensen gäller i hela världen. Skyddsomfånget för uppfinningen regleras av respektive ansökt och beviljat patent i varje land. I de länder som patentet godkänns erhålls ett skydd till 2026 eller i vissa fall längre.

Nya möjliga patentansökningar

Karessa kommer löpande att lämna in ytterligare ansökan om patent gällande filmen i kombination med olika aktiva substanser.