Patent och immateriella rättigheter

Grunden för Karessas affärsmodell utgörs av bolagets rätt till Filmpatentet (se vidare nedan) avseende kritiska molekyler inom området sexuell dysfunktion. Filmpatentets giltighetstid sträcker sig till 2026 och är godkänt på en rad stora marknader, vilket skapar förutsättningar för global spridning. 

Utöver patentskyddet finns även andra stora barriärer för att sätta upp tillverkning av likande produkter. Till dessa hör bland annat faktumet att det idag endast är ett fåtal fabriker i världen som har kapacitet och kunnande att producera denna typ av film. Utifrån filmpatentet avser Karessa utveckla nya patent för varje substans, vilket skapar ytterligare och längre patentskydd.

Filmpatentet

Filmpatentet (svenskt patent nr 0502900-4) syftar till att skydda förmågan att tillverka en munlöslig film som fäster vid munslemhinnan och effektivt kan leverera en aktiv substans vid denna. Filmpatentet ägs av Uppsalagruppen Medical AB och är exklusivt för patentets hela återstående giltighetstid samt utan restriktioner licensierat till Karessa avseende kritiska molekyler inom området sexuell dysfunktion där erektil dysfunkion är inkluderat. Karessa erlägger ingen royalty eller någon typ av framtida milestone-betalningar för licensen, men ska stå för kostnader relaterade till patentets vidmakt­hållande.

Ansökan för filmpatentet

PCT-ansökan (PCT/SE2006/050626) gjordes 2006. Den efterföljande nationella fasen omfattar sammanlagt 42 länder, inklusive EU. Patentansökan har hittills godkänts i Sverige, USA (”notice of allowance”), Kina, Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika och Israel. Licensen till uppfinningen gäller i hela världen. Skyddsomfånget för uppfinningen regleras av respektive ansökt och beviljat patent i varje land. I de länder som patentet godkänns erhålls ett skydd till 2026 eller i vissa fall längre.

Nya möjliga patentansökningar

Karessa kommer löpande att lämna in ytterligare ansökan om patent gällande filmen i kombination med olika aktiva substanser.