Karessa K21 midazolam via buckal film

 

Midazolam tillhör gruppen bensodiazepiner vilken innehåller många substanser med delvis olika profil. Allmänt ger dessa läkemedel effekt på spänning, ångest och oro. En del har mer sedativa och muskelrelaxerande effekter, andra som kramplösande vid exempelvis epilepsiattacker.

Midazolam ger fördelar då den har en kort varaktighet vilket innebär att den elimineras snabbt från kroppen. Det ger stora fördelar i samband med insatser där man vill ha snabbt resultat men med kortvarig duration.

Midazolam används där man önskar kramplösande, ångestdämpande, muskelavslappande och/eller lätt sederande effekter. Midazolam har blivit ett läkemedel som används vid epilepsiattacker hos barn och där det finns ett läkemedel registrerat men som dock är relativt komplicerad att använda. Vidare är midazolam standard i samband med oro och ångest inför tandläkarbesök eller mindre operativa ingrepp.

I Karessa projekt K21 utvecklas midazolam på den patenterade transbuckala drug delivery plattformen vilket innebär att patienten erhåller substansen i en ny unik administrationsform med upptag från munslemhinnan direkt till blodbanan. Patienten får en snabb, säker och effektiv behandling av problemen.

Patentansökan förbereds för projekt K21. Arbetet med att utveckla en stabil plattfrom har påbörjats och preklinisk fas bedöms kunna initieras våren 2019.

 

Senast uppdaterad 2019-01-03