Karessa K03 vardenafil via buckal film

Vardenafil tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare. De används för behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män, ett tillstånd som innebär svårigheter att få och behålla erektion och som i olika omfattning drabbar mer än en av tio män. Vardenafil verkar endast vid sexuell stimulans och minskar då effekten av de naturliga ämnen som gör att erektionen uteblir. Vardenafil är en mer modern variant av PDE 5-hämmare med en relativt låg risk för biverkningar. Under 2018 utlöpte patentet på vardenafil som hittills har sålts som godkänt läkemedel i tablettform under namnet Levitra® men nu kommer flera generika in på marknaden.

Karessas prioriterade projekt K03, vardenafil baserat på den patenterade transbuckala drug delivery plattformen, innebär att patienten kan erhålla vardenafil i en ny administreringsform, med upptag av substansen från munslemhinnan och direkt absorption till blodbanan. Patienten erhåller därmed en säker, snabb och effektiv behandling av problemen. Projekt Karessa K03 är även patentsökt, och ärendet går in i publik fas i december 2018.


Arbete med utveckling och tillverkning av studieläkemedel har inletts hos AdhexPharma inför den till 2019 planerade registreringsstudien. Parallellt fortgår arbetet med partnerdiskussioner, vidareutveckling och kommersiella förberedelser.

 

Senast uppdaterad 2018-12-18