Försäljning och distrubition

Karessa utvecklar produkter för en global marknad. I de fall ­Bolaget har möjlighet kommer försäljningen att bedrivas i egen regi, men fokus kommer att ligga på att bygga ett globalt nätverk bestående av distributörer och partners som ansvarar för marknads­föring och försäljning på sina respektive marknader. ­Bolagets unika patentsits skapar goda förutsättningar för att vara en attraktiv partner för många läkemedelsbolag världen över.

OTC

Karessa är verksamt inom terapiområdet erektil dysfunktion med fokus inom receptbelagda produkter. Förutom i Nya Zeeland är idag är inga av de marknadsledande substanserna inom erektil dysfunktion godkända som receptfria läkemedel men myndigheter i flera länder ser för närvarande över om vissa substanser har möjlighet att bli receptfria. Karessa bevakar noga denna utveckling. Om substanser inom terapi­området blir godkänt för OTC kommer Karessa ha en produkt tillgänglig även inom detta område. Ett godkännande förväntas öka antalet användare och doser betydligt, eftersom tillgången till ED-läkemedel då inte längre är beroende av receptförskrivning av en läkare.