Försäljning och distrubition

Karessa utvecklar produkter för en global marknad. I de fall ­Bolaget har möjlighet kommer försäljningen att bedrivas i egen regi, men fokus kommer att ligga på att bygga ett globalt nätverk bestående av distributörer och partners som ansvarar för marknads­föring och försäljning på sina respektive marknader. ­Bolagets unika patentsits skapar goda förutsättningar för att vara en attraktiv partner för många läkemedelsbolag världen över.

OTC

Karessa är verksamt inom terapiområdet erektil dysfunktion med fokus inom receptbelagda produkter. I några länder, däribland Nya Zeeland, Polen och England finns sildenafil som OTC i vissa styrkor. I övrigt är det inga av de övriga substanserna inom erektil dysfunktion godkända som receptfria läkemedel men myndigheter i flera länder ser för närvarande över om vissa substanser har möjlighet att bli receptfria för respektive marknad. Karessa bevakar noga denna utveckling. Om substanser inom terapi­området blir godkänt för OTC kommer Karessa ha en produkt tillgänglig även inom detta område. Ett godkännande förväntas öka antalet användare och doser betydligt, eftersom tillgången till ED-läkemedel då inte längre är beroende av receptförskrivning av en läkare.