Filmens fördelar

Snabbare och mer pålitlig effekt jämfört med traditionella orala tabletter

Läkemedel och andra substanser som distribueras ut i blodet genom munslemhinnan tas upp avsevärt mycket snabbare (och ger därmed en snabbare effekt) än vid distribution via tabletter eller kapslar som sväljs. Det erbjuder vidare en mer pålitlig och diskret leveransform än tabletter och andra leveranssystem, såsom nässprayer och oralt självupplösande tabletter.

Effektivare

Genom att läkemedlet tas upp via slemhinnan i munnen undviks även kontakt med de metaboliska enzymerna i nedre mag/tarmkanalen och levern, som annars minskar eller helt eliminerar effekten av en betydande andel av de läkemedel som levereras via orala tabletter eller kapslar.

Ingen påverkan av mat och dryck

Eftersom läkemedlet distribueras rakt ut i blodet och inte behöver passera magsäcken påverkas tid till upptag inte heller av samtida intag av mat och alkohol eller annan dryck – vilket annars kan göra stor skillnad.

 

undefined

Genom att kombinera Karessas patenterade läkemedelsplattform i form av en film med beprövade, säkra och kända substanser skapas stora fördelar för patienten.

undefined