Projekt

Genom att applicera Karessas unika och patenterade buckala film med väl beprövade läkemedelsubstanser kan Karessa utveckla nya innovativa läkemedel med en rad patientfördelar. Fördelarna kan vara att det går snabbare från administrering till effekt, att effekten är oberoende av vad patienten har ätit och att läkemedlet är lätt att ta med sig och administrera. 

Utvecklingstiden i denna typ av projekt är väsentligt kortare jämfört med traditionell läkemedelsutveckling och Karessa kan utveckla ett nytt läkemedel, från initiering av projektet till ansökan för registrering hos Läkemedelsverket, på 18 till 36 månader. Nedan finns en grafisk presentation av vår utvecklingsplan för våra projekt. 

undefined

 

undefined