Karessa K-02 tadalafil buckal film

undefined

Senast uppdaterad 2017-11-30

Tadalafil tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5 hämmare. De används för behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män, ett tillstånd som innebär svårigheter med att få och behålla en erektion. Tadalafil har längre halveringstid i blodet än till exempel sildenafil och därmed längre verkan efter administrering. Åtminstone 1 av 10 män har någon gång problem med att få eller bibehålla erektion. Tadalafil verkar endast när du är sexuellt stimulerad och minskar då effekten av de naturliga ämnena i din kropp som gör att erektionen uteblir. Idag finns Tadalafil som godkänt läkemedel i tablettform under namnet Cialis®.

Karessas projekt K-02 buckal film innebär att patienten kan erhålla tadalafil i en ny administreringsform, en buckalfilm, för upptag via munslemhinnan.

Status

Projektet är i preklinisk fas och formuleringsutveckling pågår. Den kliniska utvecklingsplanen har färdigställts i samarbete med extern expertis. Förberedelser inför produktion av läkemedel till de planerade registreringsstudierna befinner sig i ett sent skede. Projektet är nedprioriterat sedan augusti 2016.