Styrelse

Karessas styrelse består av tre ledamöter. Styrelsens arbete leds av dess ordförande. Till styrelsens ordförande utgår ett årligt styrelsearvode om 250 000 kronor och till de övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ett årligt styrelsearvode om 100 000 kronor per ledamot.

Ulf Lindberg

Styrelseordförande

Född: 1952

Tidigare erfarenheter: 15 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Under 7 år i det Amerikanska företaget Lederle med ansvar för sälj- och marknadsföringsroller, men även inom klinisk forskning. Därefter Pharmacia i 8 år som marknadschef Norden, Affärsområdeschef Allergi globalt och senare medlem av koncernledningen och informationschef. Ulf startade senare Eductus/Competencia som år 3 omsatte ungefär 250 miljoner och då var Sveriges största kommersiella utbildningsbolag. Därefter var Ulf VD under 4 år för Pricer i USA.

Övriga pågående uppdrag inkluderar: VD Enhancer AB

Aktieinnehav: 0

Optionsinnehav: 0

I styrelsen sedan: 2017

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Scott Boyer

Styrelseledamot

Född: 1962

Utbildning: PhD, University of Colorado, Boulder – Toxicology. NIH Fogarty International Center Postdoctoral Fellow – Karolinska Institutet

Övriga pågående uppdrag: Director - Computational Toxicology, Karolinska Institutet, VD, Klaria Pharmaceuticals AB

Tidigare styrelseuppdrag: -

Aktieinnehav: 10 000

Optionsinnehav: 0

I styrelsen sedan: 2014

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Stefan Arver

Styrelseledamot

Född: 1952

Utbildning: MD, PhD (Karolinska Institutet), Leg läkare specialist i endokrinologi

Övriga pågående uppdrag: Director European Academy of Andrology accredited Educational Center in Andrology, docent och överläkare, patientflödeschef ANOVA (Andrologi, Sexual­medicin och Transmedicin) Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Forskningsgruppledare i Andrologi, Sexualmedicin och Transmedicin, Institutet för Medicin Huddinge Karolinska Institutet. Vetenskaplig rådgivare, konsult inom området mannens könsspecifika sjukdomar. Styrelseledamot Acrosomen AB och Sarko AB, styrelsesuppleant Alabio AB.

Aktieinnehav: 10 415

Optionsinnehav: 0

I styrelsen sedan: 2014

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja