Styrelse

Karessas styrelse består av fyra ledamöter. Styrelsens arbete leds av dess ordförande. Till styrelsens ordförande utgår ett årligt styrelsearvode om 250 000 kronor och till de två övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ett årligt styrelsearvode om 100 000 kronor per ledamot.

Ulf Lindberg

Styrelseordförande

Född: 1952

Tidigare erfarenheter: 15 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Under 7 år i det Amerikanska företaget Lederle med ansvar för sälj- och marknadsföringsroller, men även inom klinisk forskning. Därefter Pharmacia i 8 år som marknadschef Norden, Affärsområdeschef Allergi globalt och senare medlem av koncernledningen och informationschef. Ulf startade senare Eductus/Competencia som år 3 omsatte ungefär 250 miljoner och då var Sveriges största kommersiella utbildningsbolag. Därefter var Ulf VD under 4 år för Pricer i USA.

Övriga pågående uppdrag inkluderar: VD Enhancer AB

Aktieinnehav: 0

Optionsinnehav: 0

Michael Brobjer

Styrelseledamot & CEO

Född: 1960

Utbildning: Civilingenjör i Kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot Karera AB, styrelseledamot Klaria Pharma Holding AB

Aktieinnehav: 10 018

Optionsinnehav: 230 000

Scott Boyer

Styrelseledamot

Född: 1962

Utbildning: PhD, University of Colorado, Boulder – Toxicology. NIH Fogarty International Center Postdoctoral Fellow – Karolinska Institutet

Övriga pågående uppdrag: Director - Computational Toxicology, Karolinska Institutet, VD, Klaria Pharmaceuticals AB

Tidigare styrelseuppdrag: -

Aktieinnehav: 10 000

Optionsinnehav: 0

Stefan Arver

Styrelseledamot

Född: 1952

Utbildning: MD, PhD (karolinska Institutet), Leg läkare specialist i endokrinologi

Övriga pågående uppdrag: Director European Academy of Andrology accredited Educational Center in Andrology, Docent och Överläkare, Sektionschef Centrum Andrologi & Sexual­medicin vid Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm. Forskningsgruppledare i Andrologi och Sexualmedicin, Karolinska Institutet. Vetenskaplig rådgivare, konsult inom området mannens könsspecifika sjukdomar. Styrelseledamot Vitamin Well AB, Alabio AB, Acrosomen AB

Aktieinnehav: 0

Optionsinnehav: 0