Organisation

Antalet anställda i Karessa uppgår till fem personer. Bolagets anställda har erfarenhet från flera för verksamheten relevanta områden: utveckling av läkemedel, regulatorisk efterlevnad, affärsutveckling/kommersialisering, finansiering och företagsledning. Medarbetarnas erfarenhet kommer från tidigare engagemang och ledande positioner inom läkemedelsbranschen. Vidare kommer uppfinnaren bakom den patenterade filmen, Fredrik Hûbinette, att fungera som ”Senior Technical Advisor” för att färdigställa formuleringsarbetet av filmen samt ”tech-transfer” till fabriken.

Därtill anlitas konsulter för IT, juridik och regulatoriska frågor.

Vetenskapliga rådgivare

I styrelsen sitter Stefan Arver och Scott Boyer vilka leder, utvärderar och säkerställer den vetenskapliga strategin inom företaget. Stefan Arver är Docent i endokrinologi och chef för Centrum för Andrologi och Sexuell medicin vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Scott Boyer har stor erfarenhet från olika seniora positioner inom Astra Zeneca och Pfizer inom forskning och utveckling bland annat som Global Head, Molecular Toxicology och Chief Scientist.