Organisation

Karessa strävar efter att bygga en liten kostnadseffektiv organisation med hög intern kompetens och kapacitet. För att skapa största möjliga flexibilitet och effektivitet anlitas kvalificerade externa resurser inom bland annat karaktärisering, tillverkning, klinik, medicin och regulatoriska processer utifrån specifika behov. Utöver dessa anlitas partners för ekonomi, administration, IT och juridik. 

Karessa har tre anställda medarbetare med stor kompetens inom flera för verksamheten relevanta områden: utveckling av läkemedel, regulatorisk efterlevnad, affärsutveckling/kommersialisering, finansiering och företagsledning. Medarbetarnas erfarenhet kommer från tidigare engagemang och ledande positioner inom läkemedelsbranschen. En av medarbetarna är uppfinnaren bakom den patenterade filmen, Fredrik Hübinette, i rollen som Chief Strategy Officer med fokus på produkt- och projektutveckling.

Vetenskapliga rådgivare

I styrelsen sitter Stefan Arver och Scott Boyer vilka leder, utvärderar och säkerställer den vetenskapliga strategin inom företaget.

Stefan Arver är Docent i endokrinologi och patientflödeschef ANOVA (Andrologi, Sexual­medicin och Transmedicin) vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Scott Boyer har stor erfarenhet från olika seniora positioner inom Astra Zeneca och Pfizer inom forskning och utveckling bland annat som Global Head, Molecular Toxicology och Chief Scientist.