Mål

Karessas ambition är att bli ett lönsamt och växande läkemedels­bolag genom att utnyttja vår patenterade teknologi kring alginatbaserade buckala filmer för snabb och säker administrering av läkemedel genom munslemhinnan. Karessa har inlett flera projekt inom området erektil dysfunktion (impotens).

Till de operativa målen 2018 hör:

  • Genomföra en klinisk studie för att bestämma dos och farmakokinetiska profilen
  • Selektera kommersiell tillverkare
  • Tech-transfer till fabrik samt tillverkning av batcher till registreringsgrundande klinisk studie
  • Start registreringsgrundande pivotal klinisk studie
  • Etablera Karessa som en långsiktig och trovärdig global partner inom terapiområdet erektil dysfunktion