Ledning och revisor

Michael Brobjer

CEO

Född: 1960

Utbildning: Civilingenjör i Kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot Karera AB, styrelseledamot Klaria Pharma Holding AB

Tidigare erfarenheter: Marknads- och affärsområdeschef på APL, Senior manager Supply, Planning & Sourcing Biovitrum, Senior Director Contract Sales Biovitrum, Project manager på Pharmacia Corp., Pharmacia&Upjohn och KabiPharmacia.

Aktieinnehav: 10 018

Optionsinnehav: 230 000

Erik Mascher

CTO

Född: 1956

Utbildning: PhD i biokemi, Uppsala Universitet

Övriga pågående uppdrag: -

Tidigare styrelseuppdrag: -

Tidigare erfarenheter: Senior Scientist, Section Manager General Electric Healthcare, Vice President Process Development and Production Resistentia Pharmaceuticals AB, Consultant, MAKK Consulting AB

Aktieinnehav: 0

Optionsinnehav: 50 000

Hans Richter

Finansdirektör på konsultbasis

Född: 1949

Utbildning: MBA Uppsala Universitet; Fil Kand från Stockholms Universitet

Övriga pågående uppdrag: Ordf i Magelhusen AB, Hela Sveriges Assistans AB, Anti-Snore Sweden AB, ledamot i Icehotel AB, Gällöfsta Utbildning och Konferens, Professionell Ägarstyrning AB.

Tidigare styrelseuppdrag: Ordf i IPQ IP Specialists AB, ID-Entity AB, Zuera AB, ledamot i Vivaldi AB, COOD Investments AB 

Tidigare erfarenheter: Styrelseproffs och CFO for hire

Aktieinnehav: 0

Optionsinnehav: 0

Revisor

Auktoriserade revisorn Hans Brorsson

Född: 1959

Aktieinnehav: 0

Optionsinnehav: 0