Ledning och revisor

Mats Nilsson

CEO/VD

Född: 1947

Utbildning: Apotekare

Tidigare erfarenheter: Bred erfarenhet från läkemedelsindustrin, framför allt från internationella företag, inom olika områden samt i chefsbefattningar. Primärt lång erfarenhet från den kommersiella sidan, men även från projektutveckling fram till registrering och marknadsföring. Närmast kommer Mats från Santen och som VD för Santen Pharma AB och egen konsultverksamhet.

Aktieinnehav: 8 509

Optionsinnehav: 0

CEO/VD sedan: 2018

Erik Mascher

CTO

Född: 1956

Utbildning: PhD i biokemi, Uppsala Universitet

Tidigare erfarenheter: Senior Scientist and Section Manager, General Electric Healthcare. Vice President Process Development and Production, Resistentia Pharmaceuticals AB. Consultant, MAKK Consulting AB

Aktieinnehav: 0

Optionsinnehav: 50 000

CTO sedan: 2015

Björn Petersson

CFO (interim)

Född: 1961

Utbildning: Ekonomlinjen Stockholms universitet. General Management SSE Executive Education

Övriga pågående uppdrag: VD och ledamot i Bizfulness AB.

Tidigare erfarenheter: CFO och administrativ chef i Arbetslivsresurs, Erik Olsson Fastighetsförmedling, ProAct IT Sweden, Excosoft och Linjebuss. Verksamhetschef Hermods vuxenutbildning

Aktieinnehav: 0

Optionsinnehav: 0

CFO sedan: 2018

Kristina Lidén Mascher

Klinik- och QA-ansvarig (konsultbasis)

Född: 1963

Utbildning: Henley MBA, University of Reading, London, UK. Sjuksköterska, specialitet oftalmologi   

Övriga pågående uppdrag: VD och ledamot i MAKK Consulting AB. Konsultuppdrag i Klaria AB. 

Tidigare erfarenheter: Över 25 års erfarenhet av att leda kliniska prövningar, fem år av ledande arbete inom QA samt flera styrelseuppdrag. International Research manager, Pharmacia och Astra Zeneca. Director Clinical Research, Elekta och Medivir. Director QA, Melacure. Country manager, Remedium. Head of QA, Ganymed. Konsult, MAKK Consulting AB.

Aktieinnehav: 8 720

Optionsinnehav: 0

Klinik- och QA-ansvarig sedan: 2016

Revisor

BDO Mälardalen AB med auktoriserade revisorn Niclas Nordström som huvudansvarig.

Född: 1982

Aktieinnehav: 0

Optionsinnehav: 0

Revisor i Karessa sedan: 2018