Ledning och revisor

Mats Nilsson

CEO

Född: 1947

Utbildning: Apotekare

Tidigare erfarenheter:  Bred erfarenhet från läkemedelsindustrin, framför allt från internationella företag, inom olika områden samt  chefsbefattningar. Primärt lång erfarenhet   från den kommersiella sidan, men även från projektutveckling fram till registrering och marknadsföring.  Närmast kommer Mats från Santen och VD för Santen Pharma AB och egen konsultverksamhet.

Aktieinnehav: 0

Optionsinnehav: 0

Erik Mascher

CTO

Född: 1956

Utbildning: PhD i biokemi, Uppsala Universitet

Övriga pågående uppdrag: -

Tidigare styrelseuppdrag: -

Tidigare erfarenheter: Senior Scientist, Section Manager General Electric Healthcare, Vice President Process Development and Production Resistentia Pharmaceuticals AB, Consultant, MAKK Consulting AB

Aktieinnehav: 0

Optionsinnehav: 50 000

Björn Petersson

CFO (interim)

Född: 1961

Utbildning: Ekonomlinjen Stockholms universitet, General Management SSE Executive Education

Övriga pågående uppdrag: VD och ledamot i Bizfulness AB.

Tidigare erfarenheter: CFO och administrativ chef i Arbetslivsresurs, Erik Olsson Fastighetsförmedling, ProAct IT Sweden, Excosoft och Linjebuss. Verksamhetschef Hermods vuxenutbildning

Aktieinnehav: 0

Optionsinnehav: 0

Revisor

BDO Mälardalen AB med auktoriserade revisorn Niclas Nordström som huvudansvarig.

Född: 1982

Aktieinnehav: 0

Optionsinnehav: 0