Ledning och revisor

Michael Brobjer

CEO

Född: 1960

Utbildning: Civilingenjör i Kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot Karera AB, styrelseledamot Klaria Pharma Holding AB

Tidigare erfarenheter: Marknads- och affärsområdeschef på APL, Senior manager Supply, Planning & Sourcing Biovitrum, Senior Director Contract Sales Biovitrum, Project manager på Pharmacia Corp., Pharmacia&Upjohn och KabiPharmacia.

Aktieinnehav: 10 018

Optionsinnehav: 230 000

Erik Mascher

CTO

Född: 1956

Utbildning: PhD i biokemi, Uppsala Universitet

Övriga pågående uppdrag: -

Tidigare styrelseuppdrag: -

Tidigare erfarenheter: Senior Scientist, Section Manager General Electric Healthcare, Vice President Process Development and Production Resistentia Pharmaceuticals AB, Consultant, MAKK Consulting AB

Aktieinnehav: 0

Optionsinnehav: 50 000

Björn Petersson

Finansdirektör/CFO

Född: 1961

Utbildning: Ekonomlinjen Stockholms universitet, General Management SSE Executive Education

Övriga pågående uppdrag: VD och ledamot i Bizfulness AB.

Tidigare erfarenheter: CFO och administrativ chef i Arbetslivsresurs, Erik Olsson Fastighetsförmedling, ProAct IT Sweden, Excosoft och Linjebuss. Verksamhetschef Hermods vuxenutbildning

Aktieinnehav: 0

Optionsinnehav: 0

Revisor

BDO Mälardalen AB med auktoriserade revisorn Niclas Nordström som huvudansvarig.

Född: 1982

Aktieinnehav: 0

Optionsinnehav: 0