Historik och milstolpar drug delivery-plattformen

2004

 • Fredrik Hübinette, uppfinnaren bakom den nu patenterade drug delivery-plattformen inleder tester av hundratals möjliga filmbildande polymerer
 • Över 1200 empiriska tester med möjliga polymerer genomförs

2005

 • Verifiering av patenterbarhet
 • Säkerställande att samtliga ingredienser håller läkemedelsstandard

2006 – 2007

 • Patentansökan (PCT) – ”filmpatentet” (Totalt 42 länder, patentets godkännande är olika beroende på land samt några är pending)

2009

 • Formulering och utveckling av olika varianter av produkter
 • Utvärdering av möjliga läkemedelsfabriker i USA, EU och Asien
 • Påbörjad tech-transfer till två läkemedelsfabriker, en i USA och en i Tyskland

2010

 • Förberedelse inför kliniska läkemedelsstudier av två produkt­varianter
 • Storskalig produktion av grundfilmen, utan aktiv substans, verifierad

2014

 • Karessa bildas
 • Tillgång till teknologin bakom drug delivery-plattformen avseende kritiska molekyler inom området sexuell dysfunktion licensieras in från Uppsalagruppen Medical AB
 • Fullbordande av nyemission om 80 MSEK samt bildande av den nya koncernstrukturen

2015

 • Produktutveckling av två läkemedelssubstanser baserat på sildenafil och tadalafil
 • Utbyggnad och effektivisering av laboratorie
 • Samarbetsavtal med CRO
 • Klinisk utvecklingsplan och registreringsstrategi klar
 • Listning av Karessas aktie på Nasdaq First North

2016

 • Start av projekt K-03 baserat på den aktiva substansen vardenafil
 • Flytt av laboratorie till Uppsala. Science Park, Fyrislund i Uppsala

2017

 • Ny VD Michael Brobjer
 • Kontraktering av GMP tillverkning och CRO för K03/1 PK-studie
 • Genomförande av klinisk prövning K03/1 vardenafil buckal film