2019-08-22

Kommuniké från extra bolagsstämma i Karessa Pharma Holding AB (publ) den 22 augusti 2019

Vid en extra bolagstämma i Karessa Pharma Holding AB (publ) den 22 augusti 2019 valdes Fredrik Hübinette in i styrelsen som ledamot och ny styrelseordförande.

Då Styrelseordföranden samtidigt är anställd i företaget kommer inte något arvode tas ut.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Karessa Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 16:05 CEST.

Ladda ner som PDF

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, VD Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Telefon 08-768 22 33
mats.nilsson@karessa.se