2019-08-06

Nu startar nästa fas i utvecklingen av Midazolam, Karessa

Nu startar Karessa en bredare preklinisk studie med Midazolam, Karessa, projekt K21.

Syftet är att undersöka farmakokinetik, absorption till blodbanan, av en given dos Midazolam, Karessa, i jämförelse med motsvarande dos av referensprodukten Buccolam, Shire/Takeda, samt Midazolam givet som intramuskulär dos respektive intravenös dos.

Resultaten av studien kommer ge underlag för nästa steg, då med upplägg av klinisk försöksplan med slutlig registrering och marknadsföring. Vårt mål är att genomföra detta tillsammans med internationell partner.

Midazolam, Karessa kan ge stora praktiska fördelar i behandlingen av anfall hos barn med långvariga epileptiska anfall, samt i samband med mindre operativa ingrepp där man idag använder orala lösningar eller injektioner.

Resultaten från studien beräknas vara klara under september 2019. Karessa ser med tillförsikt fram emot genomförandet av denna fas i forskningsprogrammet.

Ladda ner som PDF

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, VD Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Telefon 08-768 22 33
mats.nilsson@karessa.se