2019-03-12

Midazolam – första steget klart

Karessa har nu slutfört det första steget i utvecklingen av Midazolam, Karessa.

Nu finns en stabil produkt att gå vidare med i nästa prekliniska fas som beräknas vara genomförd under första halvåret 2019.

Marknaden för Midazolam inom olika indikationsområden är mycket stor. Karessa ser ljust på möjligheten att kunna förbättra situationen för många patienter och uppfylla medicinska behov som även kan ge kommersiellt viktiga framgångar. 

Ladda ner som PDF

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, VD Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Telefon 08-768 22 33
mats.nilsson@karessa.se