2018-12-28

Karessa – nytt forsknings- och utvecklingsområde

Karessa Pharma Holding AB (publ) har erhållit en exklusiv licens från Uppsalagruppen Medical AB för utveckling av preparat inom gruppen bensodiazepiner baserade på den patenterade transbuckala drug delivery plattformen. Målet är att med begränsade insatser föra fram en prioriterad produkt till och med preklinisk fas för att därefter sluta avtal med partner för vidare utveckling. Det innebär att företaget går in i ytterligare ett forskningsområde förutom erektil dysfunction.

Nytt område – bred global marknad 
Arbetet startar med midazolam, ett läkemedel med bred användning inom flera medicinska områden. Midazolam används vid flera indikationer där snabb och säker effekt är av stor betydelse, bland annat för att avbryta epileptiska anfall hos barn, lugnande och ångestdämpande effekter i samband med tandläkarbesök och inför mindre operativa ingrepp.

Dessa områden har en bred och stor global marknad där Karessa midazolam med sin unika och enkla administrering med direkt och snabb absorption från munhålan till blodbanan kan uppfylla ett stort medicinskt behov och samtidigt ge stora kommersiella fördelar för företaget. Enbart den globala barnepilepsimarknaden beräknas att fördubblas under de nästkommande 5 åren, från idag ca 3 miljarder dollar1.

Utvecklingsarbetet påbörjas omedelbart med formuleringsarbete. Under första kvartalet 2019 planeras att en stabil formulering går in i preklinisk fas. Resultaten av dessa avgör nästa steg som innefattar vidare utvecklingssamarbete med internationella partners.

Karessa ser detta nya område som ett kommersiellt mycket viktigt och positivt steg i nästa fas av utveckling av läkemedel baserade på den unika plattformen, som uppfyller ett stort medicinskt behov för snabb, säker samt effektiv behandling av sjukdomar.

Avtalet med Uppsalagruppen Medical AB innebär att Karessa Pharma Holding AB erhåller en exklusiv licens under en tidsperiod om 20 år för användning av substansklassen bensodiazepiner innehållande 32 olika molekyler. Ytterligare villkor i avtalet innebär att Uppsalagruppen Medical AB erhåller royalties om 4 % av Karessas nettoresultat från framtida försäljning av produkter som täcks av detta avtal.

Den patenterade trans buckala drug delivery plattformen
Det är en svensk utveckling där läkemedel tillförs via en plattform, liknande ett frimärke, som placeras på kindens slemhinna där den löses upp under 3-4 minuter då läkemedlet frisätts och absorberas direkt till blodbanan. Det medför en snabb, effektiv och säker distribution av läkemedel, speciellt vid indikationer där snabb effekt är prioriterat. Idag finns ingen liknande produkt på marknaden vilket innebär stora framtida kommersiella möjligheter för Karessa.  

1 Global Data 2018

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2018 kl. 08:00 CET.

Ladda ner som PDF

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, VD Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Telefon 08-768 22 33
E-post: mats.nilsson@karessa.se