2018-06-15

Ny VD i Karessa Pharma Holding AB (publ)

Karessa Pharma Holding AB (publ) meddelar idag att Michael Brobjer slutar som VD i bolaget och att Mats Nilsson blir ny VD i bolaget.

Karessas verksamhet övergår till en mer kommersiell fas med fokus på utlicensering och har därför kommit överens med Michael Brobjer att genomföra ett VD byte. Michael Brobjer slutar också som verkställande direktör i dotterbolaget Karessa Pharma AB och frånträder även sina övriga uppdrag i Karessas dotterbolag.

Som ny VD för Karessa Pharma Holding AB (publ) och Karessa Pharma AB tillträder Mats Nilsson den 18 juni 2018. Villkorat av bolagsstämmobeslut har Mats Nilsson utfäst att förvärva teckningsoptioner i Karessa Pharma Holding AB (publ) till ett värde av ca. 500 000 SEK på marknadsmässiga villkor.

Mats Nilsson

Född 1947. Apotekare. Mats Nilsson har en bred erfarenhet av läkemedelsutveckling och chefsbefattningar inom läkemedelsindustrin. Han kommer närmast från egen konsultverksamhet och Santen Europa, bl.a. som VD för Santen Pharma AB. Tidigare har Mats även arbetat på bl.a. Lederle/Wyeth och Merck Sharp & Dohme.

Kommentar från Ulf Lindberg

”Michael Brobjer har gjort ett mycket bra arbete med Karessas produktutveckling, men på grund av den högre prioriteten på utlicensiering anställs Mats Nilsson som ny VD. Mats Nilsson har under hela sin karriär arbetat inom läkemedelsindustrin huvudsakligen på den kommersiella sidan, men även med klinik, registrering och licensiering och har stor erfarenhet både från Globala läkemedelsbolag och mindre bolag. Styrelsen bedömer att Mats Nilssons kompetens och erfarenhet är viktig för den fortsatta utvecklingen av Karessa.”, säger Ulf Lindberg.

Kommentar från tillträdande VD, Mats Nilsson.

”Karessa har en synnerligen intressant och spännande plattform och bolagets fokusområde erektil dysfunktion har en mycket stor potential. Forskningen har också kommit långt och uppvisat lovande resultat. Jag ser därför en stor potential för kommersialisering av verksamheten. Min bedömning är att jag kommer att få stor nytta av mina erfarenheter och mitt nätverk och ser med stor entusiasm fram mot att driva projekten mot marknaden, men även att ta tag i de eventuella utmaningar som finns inom den fortsatta produktutvecklingen.”, säger Mats Nilsson.

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Ulf Lindberg, styrelseordförande, Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Tel: 0709 18 17 00
E-post: ulf.lindberg@enhancer.se 
Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni kl 8:30.