2017-12-15

Karessa Pharma Holding AB meddelar idag att sista patient är doserad i företagets kliniska studie med K-03 vardenafil buckal film

Sista doseringen av friska frivilliga i Karessas kliniska prövning av K-03/1 buckal film är nu utförd och studien avslutas enligt plan idag, den 15 december 2017.  

Studien som är en fas I, öppen, randomiserad, singel-center studie på friska manliga forskningspersoner för att bestämma PK profilen i kroppen (farmakokinetisk profil) av vardenafil givet som K-03/1 buckalfilm. Studien består i att jämföra PK-profilen på fyra olika varianter av K-03/1 buckal film. Förutom att undersöka PK-profil har även säkerhet och tolerans av Karessas K-03/1 buckala filmer undersökas.

Studien har omfattar 16 frivilliga män med mål att minst 12 genomför hela studien. Nu när doseringen är klar kan konstateras att samtliga 16 frivilliga genomförde hela studien och samtliga utom en person har fått samtliga doser. Studien har också förlöpt utan några allvarliga biverkningar och de biverkningar som har registrerats har varit milda och av den art som är väl kända för vardenafil.

Resultat från studien kommer att rapporteras i början av april 2018

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Michael Brobjer, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Tel: 08-768 22 33

E-post: michael.brobjer@karessa.se

För mer information, se karessa.se