2017-11-14

Karessa Pharma Holding AB meddelar idag att första patient är doserad i företagets kliniska studie med K-03 vardenafil buckal film

Idag påbörjas doseringen av friska frivilliga i Karessas kliniska prövning av K-03/1 buckal film. Studien kommer pågå i fem veckor och avslutas enligt plan den 15 december 2017.

Studien som är en fas I, öppen, randomiserad, singel-center studie på friska manliga forskningspersoner för att bestämma PK profilen i kroppen (farmakokinetisk profil) av vardenafil givet som K-03/1 buckalfilm. Studien består i att jämföra PK-profilen på fyra olika varianter av K-03/1 buckala film. Förutom att undersöka PK-profil kommer även säkerhet och tolerans av Karessas K-03/1 buckala filmer undersökas. Studien omfattar totalt 16 frivilliga män och genomförs under november och december 2017. Resultat från studien kommer att rapporteras i början av andra kvartalet 2018

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 november 08.30 CET.

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Michael Brobjer, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Tel: 08-768 22 33
E-post: michael.brobjer@karessa.se