2017-10-12

Uppdatering och status på Karessa Pharmas projekt K-03

Karessa Pharma Holding AB arbetar aktivt på att driva det längst framskridna projekt, K-03 vardenafil buckal film fram genom sina olika utvecklingsfaser så effektivt som möjligt.  

Status projekt K-03 vardenafil Buckal film

Karessa lämnade in ansökan om att genomföra en klinisk prövning på K-03 vardenafil buckal film den 31 augusti till Läkemedelsverket, vilket marknaden tidigare blivit informerad om. Företaget har fått frågor från Läkemedelsverket som besvarats och godkännande beräknas komma i slutet av oktober.  Projektet löper på enligt plan där stort fokus lagts för att säkerställa att allt är klart för att starta den kliniska prövningen. GMP tillverkningen hos vår CMO, Recipharm, har löpt på enligt plan och prövningsläkemedel planeras frisläppas i god tid för studien. Studien planeras att påbörjas första veckan i november och slutföras under innehavande år. Enligt planen kommer sedan slutrapport på studien kunna rapporteras i början av Q2 2018.

Identifiering av potentiella partner pågår. Idag har Karessa pågående dialoger med en handfull företag kring K-03 projektet. Under hösten kommer ytterligare aktiviteter tas för att intressera fler företag för projektet.

Under förutsättning att klinikdata är positiva kan en registreringsgrundande studie påbörjas vintern 2018/2019.

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Michael Brobjer, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Tel: 08-768 22 33
E-post: michael.brobjer@karessa.se