2017-03-28

Karessa meddelar att planen för de två projekten K-01 och K-03 ligger fast

Karessa Pharma Holding AB meddelar idag att den plan som redovisades i december kring utvecklingen av K-01 och K-03 tills vidare ligger fast

Karessa utlovade i december att en revidering av den övergripande utvecklings- och registreringsplanen skulle finnas tillgänglig under Q1 2017. Nytillträdde VDn Michael Brobjer kan konstatera att den plan som presenterades för de båda projekten tills vidare ligger fast. Det innebär att projekten ska genomgå en Proof of Concept studie för att erhålla initiala kliniska data innan en registreringsgrundande klinisk studie påbörjas.

Karessa Pharmas projekt K-01 baseras på sildenafil, den aktiva substansen i Viagra. Försäljning av sildenafil uppgick 2015 till ca 14 miljarder kronor. Läkemedelsprojektet K-03 baseras på läkemedelsmolekylen vardenafil, vilken är den aktiva substansen i impotensläkemedlet Levitra. Försäljningen av Levitra, som i USA marknadsförs under varumärket Staxyn, uppgick 2015 till cirka 2,4 miljarder kronor.

Om Karessas läkemedelsprojekt för behandling av erektionsproblem

Dagens läkemedel mot impotens är välbeprövade och har gynnsam säkerhetsprofil, men många patienter besväras av att effekten sätter in sent och kan variera beroende på födointaget. Dessa problem är en konsekvens av att läkemedlen ges som tabletter och måste passera mage och lever innan de tar sig vidare till rätt plats i kroppen.
Karessa har utvecklat en tunn bioorganisk film som laddas med den aktiva substansen sildenafil (K-01) eller vardenafil (K-03). Filmen är liten och placeras under läppen där den löses upp, samtidigt som läkemedlet passerar slemhinnan och tas upp direkt till blodbanan. Det handlar om att enkelt få in läkemedel i kroppen, för att säkerställa en snabb och pålitlig effekt och återskapa ett normalt sexliv. Detta helt oberoende av om man nyss ätit en god middag.

Impotens drabbar många medelålders män och har en ökad prevalens med ålder. Den globala marknaden för impotensläkemedel bedöms uppgå till cirka 35 miljarder kronor.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 mars 2017 kl. 09:00 CET. 

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Michael Brobjer, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Tel: 08-768 22 33
E-post: michael.brobjer@karessa.se