2017-03-03

Kommuniké från extra bolagsstämma i Karessa Pharma Holding AB (publ) den 3 mars 2017

Vid den extra bolagsstämman i Karessa Pharma Holding AB (publ) den 3 mars 2017 valdes Ulf Lindberg in i styrelsen som ny styrelseordförande och Michael Brobjer valdes som ny styrelseledamot. Michael Brobjer tillträder även som VD.

Ulf Lindberg
Ulf Lindberg (f. 1952) har mer än 15 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Under 7 år i det Amerikanska företaget Lederle med ansvar för sälj- och marknadsföringsroller, men även inom klinisk forskning. Därefter Pharmacia i 8 år som marknadschef Norden, Affärsområdeschef Allergi globalt och senare medlem av koncernledningen och informationschef. Ulf startade senare Eductus/Competencia som år 3 omsatte ungefär 250 miljoner och då var Sveriges största kommersiella utbildningsbolag. Därefter var Ulf VD under 4 år för Pricer i USA. Idag är han VD för Enhancer där han agerar rådgivare till företag och organisationer på uppdrag av ägare, styrelser och ledningar.

Michael Brobjer  
Michael Brobjer (f 1960) är civilingenjör i Kemiteknik. Michael har 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling, projektledning och chefsbefattningar inom marknad, försäljning och affärsutveckling på läkemedelsföretag. Han kommer närmast från APL där han under 8 års tid framgångsrikt har varit marknads- och affärsområdeschef samt ansvarat för affärsutveckling. APL utvecklar och tillverkar läkemedel åt kunder internationellt och omsätter drygt 1,2 miljarder. Tidigare har Michael även arbetat på Biovitrum, Pharmacia&Upjohn och KabiPharmacia.

Styrelsen i Karessa Pharma Holding utgörs efter dagens bolagsstämma av Ulf Lindberg (ordförande), Scott Boyer, Stefan Arver och Michael Brobjer.

Michael Brobjer har idag också efterträtt Torbjörn Kemper som VD.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 mars 2017 kl. 16.55 CET.

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Michael Brobjer, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Tel: 08-768 22 33
E-post: michael.brobjer@karessa.se