2017-02-09

Nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande föreslås i Karessa Pharma Holding AB (publ)

Ulf Lindberg förslås som ny styrelseordförande och tillträdande VD, Michael Brobjer, föreslås som ny styrelseledamot i Karessa Pharma Holding AB (publ).   

Styrelsen föreslår att Ulf Lindberg och Michael Brobjer väljs som nya styrelseledamöter och att Ulf Lindberg väljs till ny styrelseordförande på den extra bolagsstämman den 3 mars 2017.

Ulf Lindberg
Ulf Lindbergs långa och internationella erfarenhet från inom läkemedelsindustrin, erfarenheter som rådgivare till stora bolag samt kunskap i att bygga värde i entreprenörsbolag bedöms vara av stor vikt för värdeskapande i Karessa Pharma.

Ulf Lindberg (f. 1952) har mer än 15 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Under 7 år i det Amerikanska företaget Lederle med ansvar för sälj- och marknadsföringsroller, men även inom klinisk forskning. Därefter Pharmacia i 8 år som marknadschef Norden, Affärsområdeschef Allergi globalt och senare medlem av koncernledningen och informationschef. Ulf startade senare Eductus/Competencia som år 3 omsatte ungefär 250 miljoner och då var Sveriges största kommersiella utbildningsbolag. Därefter var Ulf VD under 4 år för Pricer i USA. Idag är han VD för Enhancer där han agerar rådgivare till företag och organisationer på uppdrag av ägare, styrelser och ledningar.

Michael Brobjer

Michael Brobjers långa och breda erfarenhet från chefspositioner, läkemedelsutveckling, försäljning och marknadsföring internationellt inom läkemedelsbranschen bedöms vara av stort värde för utvecklingen av Karessa Pharma.

Michael Brobjer (f 1960) är civilingenjör i Kemiteknik. Michael har 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling, projektledning och chefsbefattningar inom marknad, försäljning och affärsutveckling på läkemedelsföretag. Han kommer närmast från APL där han under 8 års tid framgångsrikt har varit marknads- och affärsområdeschef samt ansvarat för affärsutveckling.  APL utvecklar och tillverkar läkemedel åt kunder internationellt och omsätter drygt 1,2 miljarder. Tidigare har Michael även arbetat på Biovitrum, Pharmacia&Upjohn och KabiPharmacia. Hans erfarenhet som ledare och chef, tillsammans med en god förståelse av utvecklingskedjan för läkemedel ger honom bra förutsättningar att lyckas med läkemedelsutveckling och kommersialisering av produkter inom Karessa Pharma.

Kommentar från Ulf Lindberg
"Marknaden för erektil dysfunktion omsatte 2012 hela 35 miljarder kronor. Självfallet finns det stora möjligheter för de produkter som Karessa utvecklar. Behovet av mer snabbverkande och pålitliga produkter i denna stora marknad finns hos användarna. Samtidigt är de stora läkemedelsföretagen i behov av att licensiera in mer effektiva terapier med stor kommersiell potential. Jag ser fram emot att tillsammans med VD och övrig styrelse fortsätta att utveckla Karessas produkter och skapa värde för Karessas aktieägare”, säger Ulf Lindberg.  

Kommentar från tillträdande VD Michael Brobjer.
”Ulf Lindberg blir en stor tillgång för bolaget och jag ser fram emot att jobba tillsammans med honom. Under min tid på APL har jag lärt känna den patenterade drug delivery-plattform som Karessa har exklusiv tillgång till inom området erektil dysfunktion. Erektil dysfunktion drabbar ungefär hälften av alla män över 40 år. Målet är att öka livskvalitén för så många som möjligt av dessa män”, säger Michael Brobjer.

Om Karessa

Karessa utvecklar läkemedel i form av tunna bioorganiska filmer som laddas med de aktiva substanserna i Viagra respektive Levitra. Filmerna är betydligt mindre än ett frimärke och placeras under läppen. Där löses de upp, samtidigt som läkemedlet passerar slemhinnan och snabbt tas upp i blodet. Med denna patenterade teknologi kan en snabb och pålitlig effekt erhållas med syfte att möjliggöra ett bra och normalt sexliv.

Ladda ner som PDF

För mer information, kontakta:
Scott Boyer, scott.boyer@klaria.com
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62