2017-02-08

Karessas styrelseordförande och verkställande direktör lämnar bolaget

Karessa Pharma Holding AB meddelar idag att styrelseordförande Ulf Tossman har begärt eget utträde ur bolagets styrelse. Samtidigt har Torbjörn Kemper sagt upp sin anställning som verkställande direktör i bolaget.   

Ny styrelse i Karessa Pharma Holding AB kommer väljas vid en extra bolagsstämma den 3 mars 2017, se separat distribuerad kallelse. Ulf Tossman och Torbjörn Kemper kommer kvarstå i styrelsen fram till den extra bolagsstämman.

Ulf Tossman har samtidigt begärt eget utträde ur styrelsen i dotterbolaget Karessa Pharma AB. Torbjörn Kemper har samtidigt begärt utträde ur styrelsen i Karessa Pharma Holding AB, samt sagt upp sin anställning som verkställande direktör även i dotterbolaget Karessa Pharma AB.

Michael Brobjer tillträder som VD för Karessa AB vid nuvarande VDs avgång.

Michael Brobjer  

Född 1960. Civilingenjör i Kemiteknik. Michael har en bred erfarenhet av läkemedelsutveckling och chefsbefatt­ningar inom marknad, försäljning och affärsutveckling på läkemedelsföretag. Han kommer närmast från APL där han varit marknads- och affärsområdeschef. Tidigare har Michael även arbetat på Biovitrum, Pharmacia&Upjohn och KabiPharmacia. Styrelseledamot i Karera AB.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Ulf Tossman, Styrelsens ordförande, Karessa Pharma Holding AB
Tel: 070-563 08 58

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2017 kl. 2017

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Ulf Tossman, Styrelsens ordförande, Karessa Pharma Holding AB
Tel: 070-563 08 58