2016-12-21

Karessa förändrar sin utvecklingsstrategi för att underlätta kommersialiseringen av nya läkemedel mot impotens

Karessa Pharma AB meddelar idag att bolaget beslutat att nästa steg för läkemedelskandidaterna K-01 och K-03 är genomförande av proof-of-concept-prövningar innan projekten tas vidare in i registreringsstudier. Detta bedöms underlätta processen med att finna lämpliga kommersiella partners inför framtida marknadslanseringar. Som en konsekvens av den förändrade strategin kommer bolaget under första kvartalet 2017 presentera en reviderad övergripande utvecklings- och registreringsplan för de berörda projekten

Karessa utvecklar nya läkemedel baserade på välbeprövade substanser för att erbjuda män med erektil dysfunktion en snabb och mer pålitlig behandling. Bolaget avser att teckna kommersiella samarbetsavtal för sina läkemedelskandidater baserat på resultat från registreringsstudier. Partnerskapsförhandlingar är dock oftast långdragna och det kan vara en fördel att kunna inleda sådana redan innan resultaten från registreringsstudier finns tillgängliga. Bolaget avser därför att som nästa utvecklingssteg genomföra proof-of-concept-studier för läkemedelsprojekten K-01 och K-03, med målsättningen att kunna visa robusta kliniska data i ett så tidigt skede om möjligt. Förutsatt att inga hinder uppstår under de pågående utvecklingsaktiviteterna, beräknas proof-of-concept-studier kunna initieras under 2017. En reviderad utvecklings- och registreringsplan, baserad på den uppdaterade strategin, kommer att presenteras under första kvartalet 2017.

”Vi ser fram mot att genomföra tids- och kostnadseffektiva proof-of-concept-studier med våra längst framskridna läkemedelskandidater mot impotens, i syfte att ytterligare synliggöra värdena i vår produktportfölj för såväl potentiella partners som för aktiemarknaden”, säger Torbjörn Kemper, VD, Karessa Pharma AB.

Karessa Pharmas längst framskridna projekt K-01 baseras på sildenafil, den aktiva substansen i Viagra. Försäljning av sildenafil uppgick 2015 till ca 14 miljarder kronor. Läkemedelsprojektet K-03 baseras på läkemedelsmolekylen vardenafil, vilken är den aktiva substansen i impotensläkemedlet Levitra. Försäljningen av Levitra, som i USA marknadsförs under varumärket Staxyn, uppgick 2015 till cirka 2,4 miljarder kronor.  

Om Karessas läkemedelsprojekt för behandling av erektionsproblem
Dagens läkemedel mot impotens är välbeprövade och har gynnsam säkerhetsprofil, men många patienter besväras av att effekten sätter in sent och kan variera beroende på födointaget. Dessa problem är en konsekvens av att läkemedlen ges som tabletter och måste passera mage och lever innan de tar sig vidare till rätt plats i kroppen.

Karessa har utvecklat en tunn bioorganisk film som laddas med den aktiva substansen i Viagra (sildenafil) eller Levitra (vardenafil). Filmen är betydligt mindre än ett frimärke och placeras under läppen. Där löses den snabbt upp, samtidigt som läkemedlet passerar slemhinnan och tas upp direkt till blodbanan. Detta är helt oberoende av om man nyss ätit en god middag. Det handlar helt enkelt om att ta en genväg i kroppen, för att säkerställa en snabb och pålitlig effekt och återskapa ett normalt sexliv.

Impotens drabbar ungefär hälften av alla män över 40 år och den globala marknaden för impotensläkemedel bedöms uppgå till cirka 35 miljarder kronor.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2016 kl.09:25.

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Torbjörn Kemper, VD, Karessa Pharma AB
Tel: 08-768 22 33
E-post: torbjorn.kemper@karessa.se