2016-05-27

Ulf Tossman vald till ny styrelseordförande i Karessa Pharma

Vid gårdagens årsstämma i Karessa Pharma valdes Ulf Tossman till ny styrelseordförande. Hans långa erfarenhet av företagsbyggande, läkemedelsutveckling och internationella licensaffärer bedöms vara av stor vikt för det fortsatta värdeskapandet i Karessa Pharma. 

Ulf Tossman (f. 1956) innehar en doktorsexamen i farmakologi från Karolinska Institutet. Han har lång erfarenhet från seniora operativa befattningar och styrelsearbete inom den svenska och internationella life science-branschen, där han varit verksam både på läkemedelsföretag och på investerarsidan. Han har bland annat innehaft ledande positioner inom Swedfund, Innovationskapital, Carnegie Asset Management, Fresenius Kabi och Schering AG. Dessutom har han varit styrelseordförande i bland annat Isconova AB och vice styrelseordförande i Action Pharma. Han är för närvarande styrelseledamot i APL (Apotek Produktion & Laboratorier AB) och Coala-Life AB.

”Det finns en stor och väletablerad marknad för impotensläkemedel, men behovet av en förbättrad terapi är betydande. Karessas långt framskridna läkemedelsprojekt har goda möjligheter att möta detta behov. Jag ser fram emot att bidra till en fortsatt professionell läkemedelsutveckling och bistå i processen att finna en eller flera lämpliga samarbetspartners inför en framtida kommersialisering”, säger Ulf Tossman, nytillträdd styrelseordförande i Karessa Pharma.

En fullständig redogörelse för de beslut som fattades vid årsstämman den 26 maj 2016 har offentliggjorts i ett separat pressmeddelande.

Om Vigressa
Dagens läkemedel mot impotens är välbeprövade och har gynnsam säkerhetsprofil, men många patienter besväras av att effekten sätter in sent och kan variera beroende på födointaget. Dessa problem är en konsekvens av att läkemedlen ges som tabletter och måste passera mage och lever innan de tar sig vidare till rätt plats i kroppen.

Karessa har utvecklat en tunn bioorganisk film som laddas med den aktiva substansen i Viagra. Filmen är betydligt mindre än ett frimärke och placeras under läppen. Där löses den snabbt upp, samtidigt som läkemedlet passerar slemhinnan och tar sig direkt ut i blodbanan. Helt oberoende av om man nyss ätit en god middag. Det handlar helt enkelt om att ta en genväg i kroppen, för att säkerställa en snabb och pålitlig effekt och återskapa ett normalt sexliv. Karessas längst framskridna läkemedelsprojekt kommer utvärderas i två registreringsgrundande kliniska prövningar, vilka förväntas inledas under andra halvåret 2016.

Impotens drabbar ungefär hälften av alla män över 40 år och den globala marknaden för impotensläkemedel bedöms uppgå till cirka 35 miljarder kronor. 

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Ulf Tossman, Styrelseordförande, Karessa Pharma AB
Tel: 08-768 22 33
E-post: ulf.tossman@karessa.se

Torbjörn Kemper, VD, Karessa Pharma AB
Tel: 08-768 22 33
E-post: torbjorn.kemper@karessa.se