2015-12-21

Karessas aktie får köprekommendation

Tidningen Aktiespararna rekommenderar köp av Karessas aktie, med en riktkurs på 30 SEK. Rekommendationen bygger på en analys utförd av Jarl Securities, där konkurrensfördelarna hos Karessas läkemedelskandidat Vigressa lyfts fram som starkt bidragande till värderingen.

Jarl Securities har på uppdrag av tidningen Aktiespararen utfört en analys av Karessa. Riktkursen för Karessas aktie i analysen, 30 SEK, kan jämföras med stängningskursen per 18 december 2015 på 21,20 SEK.

Jarl Securities skriver i sin analys att bolagets marknadspotential är mycket hög. Patenten som skyddar de nuvarande storsäljarna inom impotensområdet kommer inom kort upphöra att gälla, vilket öppnar upp marknaden för nya aktörer. Karessa har då med sin unika drug-delivery-plattform en stark konkurrensfördel jämfört med traditionella läkemedel, eftersom individer med impotens snabbt kan få effektiv hjälp. Jarl Securities anser att Karessas finansiella ställning är god, särskilt med tanke på att man genom att använda tidigare kända preparat har möjlighet att nå marknaden och generera intäkter snabbare än traditionella läkemedelsprojekt.

Värderingen baseras på en nutidsberäkning av framtida riskjusterade intäktströmmar. Analysen finns att läsa i sin helhet på Aktiespararnas och Karessas hemsida.

Om Karessa
Dagens läkemedel mot impotens är välbeprövade och har gynnsam säkerhetsprofil, men många patienter besväras av att effekten sätter in sent och kan variera beroende på födointaget. Dessa problem är en konsekvens av att läkemedlen ges som tabletter och måste passera mage och lever innan de tar sig vidare till rätt plats i kroppen.

Karessa har utvecklat en tunn bioorganisk film som laddas med den aktiva substansen i Viagra. Filmen är betydligt mindre än ett frimärke och placeras under läppen. Där löses den snabbt upp, samtidigt som läkemedlet passerar slemhinnan och tar sig direkt ut i blodbanan. Helt oberoende av om man nyss ätit en god middag. Det handlar helt enkelt om att ta en genväg i kroppen, för att säkerställa en snabb och pålitlig effekt och återskapa ett normalt sexliv.

Impotens drabbar ungefär hälften av alla män över 40 år och den globala marknaden för impotensläkemedel bedöms uppgå till cirka 35 miljarder kronor.

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Torbjörn Kemper, CEO Karessa
Tel: 08-768 22 33
E-post: torbjorn.kemper@karessa.se