2015-12-03

Kommuniké från extra bolagsstämma i Karessa Pharma Holding

Vid den extra bolagsstämman i Karessa Pharma Holding AB den 2 december 2015 valdes Martin Nilsson in i styrelsen som ny styrelseordförande.

Martin Nilsson har mångårig erfarenhet från bank- och finansindustrin där han har verkat i över 25 år och bl.a. agerat rådgivare till bolag verksamma inom läkemedel och hälsovård. Martin kommer närmast från Catella där han har arbetat med att utveckla förvaltningsprodukter för pensionsindustrin. Dessförinnan har han verkat i ledande befattningar för Bankers Trust i London och för den schweiziska banken EFG International.

Styrelsen i Karessa Pharma Holding utgörs härefter av Martin Nilsson (ordförande), Scott Boyer, Torbjörn Kemper, Erik Nerpin och Stefan Arver.

Ladda ner som PDF

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Kemper
Verkställande direktör
08-768 22 33
torbjorn.kemper@karessa.se