2015-11-03

Karessa presenterar uppdaterad operativ plan – registreringsansökan för Vigressa™ beräknas lämnas in i början av 2017

Karessa Pharma AB (publ) presenterar idag en uppdaterad operativ plan för utvecklingen av Vigressa™  – ett nytt potentiellt läkemedel för behandling av impotens. Bolaget bedömer att en registreringsansökan kan lämnas in redan under första kvartalet 2017. Den uppdaterade operativa planen kommer presenteras av VD Torbjörn Kemper vid seminariet Next Big Thing den 4 november 2015 på Moderna Muséet i Stockholm.  En videoupptagning från seminariet kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter mötet. Den uppdaterade operativa planen innehåller följande nyheter: 

  • Karessa planerar att under första kvartalet 2016 genomföra tech transfer inför produktion av Vigressa™ hos en extern tillverkare.
  • Registreringsstudierna för Vigressa™ beräknas inledas under andra kvartalet 2016.
  • Övergripande studiedata från registreringsstudierna beräknas finnas tillgängliga under fjärde kvartalet 2016.
  • En registreringsansökan för Vigressa™ beräknas kunna lämnas in under första kvartalet 2017.

I presentationen vid seminariet Next Big Thing kommer Karessa dessutom lämna en uppdatering av bolagets patentsituation. Där noteras att ett patent avseende Karessas läkemedelsfilm har godkänts i Mexiko. Patentets giltighetstid sträcker sig till slutet av 2026. Karessas läkemedelsfilm har tidigare erhållit patentskydd i USA, Australien, Kanada, Kina, Israel, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Sydafrika, Sydkorea och Sverige. I Europa är patentansökan inlämnad och under behandling.

Vi fortsätter utvecklingen av Vigressa™ i ett högt tempo och arbetar nu intensivt med förberedelserna inför nästa viktiga milstolpe – starten av de registreringsgrundande studierna. Eftersom Vigressa™ är baserad på en redan väldokumenterad läkemedelssubstans, är risken för oväntade studieresultat lägre än för traditionella läkemedelsutvecklingsprojekt”, säger Karessas VD Torbjörn Kemper.

Om Karessa

Dagens läkemedel mot impotens är välbeprövade och har gynnsam säkerhetsprofil, men många patienter besväras av att effekten sätter in sent och kan variera beroende på födointaget. Dessa problem är en konsekvens av att läkemedlen ges som tabletter och måste passera mage och lever innan de tar sig vidare till rätt plats i kroppen.

Karessa har utvecklat en tunn bioorganisk film som laddas med den aktiva substansen i Viagra. Filmen ser ut som ett frimärke och placeras mot slemhinnan i munnen.  Där löses den snabbt upp, samtidigt som läkemedlet passerar slemhinnan och tar sig direkt ut i blodbanan. Helt oberoende av om man nyss ätit eller druckit. Det handlar helt enkelt om att ta en genväg i kroppen, för att säkerställa en snabb och pålitlig effekt och återskapa ett normalt sexliv.

Impotens drabbar ungefär hälften av alla män över 40 år och den globala marknaden för impotensläkemedel bedöms uppgå till cirka 35 miljarder kronor.

Ladda ner som PDF

För mer information, besök gärna www.karessa.se – eller kontakta:
Torbjörn Kemper
Verkställande direktör
08-768 22 33
torbjorn.kemper@karessa.se