2015-06-25

Karessas aktie får köprekommendation

Birger Jarl Fondkommission har på tidningen Aktiespararens uppdrag gjort en analys av Karessa. I analysen beräknas det motiverade priset för Karessas aktie uppgå till 30 kronor, att jämföras med stängningskursen per 24 juni 2015 på 22,50 kronor. 

Birger Jarl Fondkommission (BJF) skriver bl.a. att ”marknaden för läkemedel mot erektil dysfunktion är stor och konkurrensfördelarna med bolagets potentiella läkemedel väger tungt.” Vidare skriver BJF: ”Genom att kombinera plattformen med generika av väl beprövade läkemedelssubstanser kan bolaget använda tidigare dokumentation i ansökan om ett läkemedelsgodkännande. Detta innebär i sin tur reducerad utvecklingsrisk och lägre utvecklingskostnader.”

Värderingen bygger på en modell baserad på nutidsberäkning av framtida riskjusterade intäktströmmar. 

Analysen finns att läsa här:
http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Halsovard/Karessa-Pharma/Analyser/2015/Snabb-effekt-skapar-varde/

Om Karessa
Karessas affärsmodell går ut på att kombinera beprövade, effektiva och godkända substanser med en patenterad, drug-delivery-plattform. Genom kombinationen skapas stora fördelar får såväl patienten som Karessa som bolag. Patienterna får snabbare och mer pålitlig effekt och slipper därmed planera sitt samliv. Fördelarna för Karessa är en snabbare väg till registrering och relativt låga utvecklingsrisker.

En mångmiljardmarknad
Erektil dysfunktion, dvs. en oförmåga att få och behålla tillräcklig erektion för att framgångsrikt kunna genomföra sexuell aktivitet, drabbar nästan hälften av alla män över 40 år. Marknaden uppgår globalt till cirka 4,3 miljarder dollar. 

Ladda ner som PDF

För mer information, besök gärna www.karessa.se – eller kontakta:
Torbjörn Kemper, CEO
08-768 22 33
torbjorn.kemper@karessa.se