2015-03-24

Karessa växlar upp utvecklingsarbetet inför kliniska studier inom området erektil dysfunktion

Karessa intensifierar arbetet med att utveckla sitt unika och patenterade drug-delivery koncept. Det görs bland annat genom en utbyggnad och effektivisering av laboratoriet i Stockholm, där kapaciteten ökas och ny analysutrustning installeras. Dessa åtgärder är viktiga steg i arbetet med att effektivisera slutfasen i utvecklings- och formuleringsarbetet av de två läkemedelsprojekten som Karessa har i sin portfölj.

Karessa arbetar för närvarande med två projekt inom terapiområdet erektil dysfunktion. Båda projekten befinner sig i preklinisk fas och rör Karessas unika och patenterade drug delivery-plattform i kombination med de aktiva substanserna sildenafil och tadalafil som i tablettform återfinns i Viagra respektive Cialis. Karessas produkter kommer inte tas i tablettform, utan istället distribueras direkt ut i blodomloppet via en film som diskret fästs vid munslemhinnan. Syftet är att få en mycket snabbare effekt än dagens tablettalternativ. Eftersom substanserna är väl beprövade och idag finns på marknaden, krävs endast begränsade studier för att Karessas filmprodukter skall komma in i registreringsfasen.

”Under 2015-2016 är vårt fokus på produktutveckling och genomförande av studier. Att vi nu utökar och effektiviserar vårt laboratorium med ytterligare analysutrustning och mer kapacitet innebär att vi ligger helt i fas med vår plan och att vi nu ligger långt fram i slutfasen av formuleringsarbetet, säger Torbjörn Kemper, VD för Karessa.

Karessas affärsmodell går ut på att kombinera beprövade, effektiva och godkända substanser med en patenterad, drug-delivery-plattform. Genom kombinationen skapas stora fördelar får såväl patienten som Karessa som bolag. Patienterna får snabbare och mer pålitlig effekt och slipper därmed planera sitt samliv. Fördelarna för Karessa är en snabbare väg till registrering och relativt låga utvecklingsrisker. Målet är att under 2015 påbörja kliniska studier.

”Det större och effektivare labbet med ny analysutrustning ger oss möjlighet att snabbare ta fram formuleringar och säkerställa det formuleringsarbete av filmerna som skall ligga till underlag för de kliniska studier som vi kommer att påbörja under 2015”, säger företagets utvecklingschef Erik Mascher.

En mångmiljardmarknad

 Erektil dysfunktion, dvs. en oförmåga att få och behålla tillräcklig erektion för att framgångsrikt kunna genomföra sexuell aktivitet, drabbar nästan hälften av alla män över 40 år. Marknaden uppgår globalt till cirka 4,3 miljarder dollar. 

Ladda ner som PDF

För mer information, besök gärna www.karessa.se – eller kontakta: 

Torbjörn Kemper
CEO
+46(0) 76 111 39 80
torbjorn.kemper@karessa.se