2015-02-13

Karessas licens stärkt genom beviljat patent i Sydkorea

Genom ett nyligen beviljat patent i Sydkorea har Karessas licens inom området erektil dysfunktion förstärkts. Detta innebär ett erkännande för Karessas tekniska plattform och en ensamrätt för bolagets produkter på den stora och växande sydkoreanska marknaden.

Karessas lösning består av ett unikt koncept där bolagets patenterade drug delivery-plattform kombineras med kliniskt testade och väl beprövade substanser (t ex Sildenafil och Tadalafil). Kombinationen skapar stora patientfördelar i form av snabb och pålitlig effekt. I och med den sydkoreanska patentmyndighetens godkännande har patentet hittills godkänts på tio marknader. Patentskyddet i Sydkorea gäller fram till den 22 december 2026.

 Att patentet beviljats på en stor och expansiv läkemedelsmarknad som Sydkorea är ett erkännande för Karessas tekniska plattform. Det är ett kvitto på att vår teknologi är unik och levererar en lösning på ett marknadsproblem”, säger Torbjörn Kemper, VD för Karessa.

 Läkemedelsindustrins storlek i Sydkorea uppgick år 2013 till cirka 115 miljarder kronor enligt en rapport från Tillväxtanalys (källa: Hänt i världen våren 2014). Landet har investerat kraftigt i bl a läkemedelsutveckling som anses vara en strategiskt viktig bransch som växer snabbt. Det beviljade patentet skapar stora möjligheter för Karessa i Sydkorea framöver.

 Sydkorea är en mycket intressant marknad och genom patentet får vi ensamrätt för våra produkter. De investeringar som görs inom läkemedelsindustrin i landet kan även innebära möjligheter för oss t ex i form av framtida samarbeten”, säger Torbjörn Kemper.

 Patentet som Karessas teknologi baseras på har en giltighetstid som sträcker sig till 2026 och är godkänt på en rad stora marknader, vilket skapar förutsättningar för global spridning. Patentansökningarna omfattar sammanlagt 42 länder, inklusive EU (se tabell nedan). Förutom i Sydkorea har patentansökan hittills godkänts i Sverige, USA (”notice of allowance”), Kina, Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika och Israel. Karessas licens till uppfinningen gäller i hela världen.

Ladda ner som PDF

För mer information, besök Karessas nya webbplats – www.karessa.se – eller kontakta:
Torbjörn Kemper
VD
08-768 22 33
torbjorn.kemper@karessa.se