2015-02-06

Stefan Arver till styrelsen för Karessa Pharma

Stefan Arver, framstående docent, överläkare och sektionschef vid Karolinska Universitetssjukhuset har valts in som ny ledamot i Karessas styrelse. Genom rekryteringen stärks bolagets kompetens inom området manlig sexuell hälsa ytterligare. 

Med Stefan Arver tillförs vi världsledande kompetens inom området manlig sexuell hälsa. Han kommer att vara väldigt viktig i Karessas fortsatta utveckling av nästa generations läkemedel mot erektil dysfunktion”, säger Torbjörn Kemper, VD i Karessa.

Stefan Arver har medverkat i uppbyggnaden av Andrologi i Sverige, den gren av medicin som handlar specifikt om män. Som forskningsgruppsledare, bland annat på Karolinska Institutet, har han deltagit i utveckling och utvärdering av behandlingsmetoder för sexuella dysfunktioner/erektionsproblem, och ansvarat för ett 20-tal studier sedan början av 1990-talet. Arver har under lång tid aktivt verkat för spridning av kunskap om mäns sjukdomar och behov av medicinsk behandling genom föreläsningar, TV- och radioprogram, tidningsartiklar samt som författare av vetenskapliga artiklar och flera svenska och internationella böcker.

Jag ser mycket fram emot att få tillföra ytterligare medicinsk expertis och kunskap till Karessa, inte minst vad gäller det utvecklingsarbete och de studier som är nödvändiga för att skapa nästa generations läkemedel mot erektil dysfunktion. Med min kunskap och erfarenhet hoppas jag tillföra patientperspektiv och bidra till en direkt patientorienterad produktutveckling”, säger Stefan Arver.

40 procent av alla män drabbas

Nästan hälften av alla män över 40 år lider av någon grad av erektil dysfunktion, d v s oförmåga att få och behålla tillräcklig erektion för sexuell aktivitet. Karessa siktar på att utveckla nästa generations läkemedel mot erektil dysfunktion; med snabbare och mer pålitlig effekt än de läkemedel som idag dominerar marknaden.

Karessas lösning består av ett unikt koncept där bolagets patenterade drug delivery-plattform kombineras med kliniskt testade och väl beprövade substanser (t ex Sildenafil och Tadalafil). Kombinationen skapar stora patientfördelar i form av snabb och pålitlig effekt. Själva plattformen består av en film som kan liknas vid ett frimärke, vilket läggs mot munslemhinnan varpå de aktiva substanserna distribueras rakt ut i blodet. Därigenom möjliggörs ett snabbt upptag och kortare tid till effekt - och ett minskat behov av planering. Upptaget påverkas heller inte av samtidigt intag av mat och dryck.

Ett läkemedel med snabb, direkt och pålitlig effekt; ett läkemedel som inte kräver några längre förberedelser eller planering är ett önskemål från många män. Karessas koncept och teknologi ger en möjlighet att nå önskemålet om snabb effekt”, säger Stefan Arver.

Listning på Nasdaq Stockholm First North 10 februari 2015

Listningen av Karessa på Nasdaq Stockholm First North utgör ett naturligt led i arbetet med att etablera Karessa som ett världsledande företag på den växande marknaden för läkemedel mot erektil dysfunktion. Problemet är utbrett, marknaden enorm och Karessas ambition är att bidra med en bättre lösning än den som finns idag. Första handelsdag blir 10 februari 2015.

Karessas nya webbplats finns en filmad intervju med Stefan Arver.

Ladda ner som PDF

För mer information, kontakta:

Torbjörn Kemper
CEO
08-768 22 33
torbjorn.kemper@karessa.se