2015-02-05

Karessa Pharma till Nasdaq Stockholm First North

Karessa Pharma Holding AB har godkänts för listning på Nasdaq Stockholm First North. Första handelsdag blir den 10 februari. På www.karessa.se finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning.

Erektil dysfunktion är ett stort problem som drabbar väldigt många män – och deras partners. Nästan hälften av alla män över 40 år lider av någon grad av erektil dysfunktion, d v s oförmåga att få och behålla tillräcklig erektion för sexuell aktivitet. Karessa siktar på att utveckla nästa generations läkemedel inom området; med snabbare och mer stabil effekt än dagens läkemedel.

Listningen utgör ett naturligt steg i vår strävan att etablera Karessa som ett ledande, innovativt företag på den växande marknaden för läkemedel mot erektil dysfunktion. Problemet är utbrett, marknaden enorm och vi kommer kunna bidra med en bättre lösning än de som finns idag”, säger Torbjörn Kemper, VD för Karessa.

Fram till alldeles nyligen har marknaden dominerats av tre aktörer, Pfizer Inc (Viagra), Eli Lilly & Co (Cialis) och Bayer AG (Levitra/Staxyn). Patenten bakom dessa aktörers respektive läkemedel håller nu på att successivt löpa ut, och i takt med detta öppnas marknaden upp för nya aktörer. Parallellt pågår även diskussioner i flera länder om att ra det möjligt att få sälja läkemedlen receptfritt. Om så bli fallet skulle det sannolikt driva på efterfrågan ytterligare.

Vår affärsmodell går ut på att kombinera beprövade, effektiva och godkända substanser med vår egen patenterade drug-delivery-plattform. Genom kombinationen skapar vi stora fördelar får såväl patienten som Karessa som bolag. Vårt läkemedel kommer inte tas i tablettform, utan istället distribueras rakt ut i blodomloppet via en film som fästs diskret vid munslemhinnan. Häri ligger styrkan och uniciteten i vårt koncept”, säger Torbjörn Kemper, VD för Karessa.

Till de främsta fördelarna för patienten hör bl a en
snabbare och mer pålitlig effekt jämfört med traditionella orala tabletter. Eftersom läkemedlet distribueras rakt ut i blodet och inte behöver passera magsäcken påverkas upptaget också endast minimalt av mat, alkohol eller annan dryck – vilket annars kan göra stor skillnad. För Karessas del innebär kombinationen kortare tid till marknaden, lägre kostnader och avsevärt reducerad risk beträffande utveckling och kliniska studier.

För närvarande bedriver vi två olika projekt, ett med filmen i kombination med Sildenafil (den aktiva substansen i Viagra) och ett med filmen i kombination med Tadalafil (den aktiva substansen i Cialis). Fokus under de kommande två åren kommer att ligga på dels fortsatt produktutveckling, dels genomförande av nödvändiga studier inför slutlig registrering hos aktuella myndigheter”, säger Torbjörn Kemper. 

Ladda ner som PDF


För mer information, besök Karessas nya webbplats -
www.karessa.se - eller kontakta:

Torbjörn Kemper
CEO
torbjorn.kemper@karessa.se
08-768 22 33