2018-04-06

Karessa Pharma Holding AB (publ.) publicerar årsredovisningen för 2017

Karessa Pharma Holding AB:s årsredovisning för 2017 är nu publicerad på bolagets webbplats: karessa.se.

Nedskrivning av Goodwill

Som kommunicerats tidigare idag skrivs Goodwillposten ned i koncernens balansräkning med 20 % av anskaffningsvärdet. Goodwillposten sänks därmed från 167,5 MSEK till 134 MSEK för koncernen i årsredovisningen för 2017.

Årsstämman

Årsstämman kommer hållas den 30 april 2018, kl. 10.00 på Advokatfirman Lindberg & Saxons kontor, Cardellgatan 1, Stockholm.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 april 2018 kl. 16:00 CEST.

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Michael Brobjer, VD, Karessa Pharma AB Tel: 08-768 22 33
E-post: michael.brobjer@karessa.se