2017-04-28

Karessa Pharma AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2016

Karessas årsredovisning för 2016 är nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.karessa.se). En pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Michael Brobjer, VD, Karessa Pharma AB Tel: 08-768 22 33
E-post: michael.brobjer@karessa.se

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 09:00 CEST.

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa utvecklar nya läkemedel baserade på en patenterad drug delivery teknologi och välbeprövade substanser för att kunna erbjuda män med impotensproblem en snabb och mer pålitlig effekt. Karessa är listad på Nasdaq First North och Remium är Karessas certified adviser. För mer information, se karessa.se

Ladda ner som PDF