Finansiella rapporter

Här kommer vi löpande att presentera årsredovsningar och delårsrapporter.

undefined
Ladda ner Karessas
årsredovisning 2017