Finansiella rapporter

Här kommer vi löpande att presentera årsredovsningar och delårsrapporter.

Karessa Pharma årsredovisning 2018
Ladda ner Karessas
årsredovisning 2018