Valberedning

Under tredje kvartalet utses en valberedning med ansvar att bland annat ta fram förslag på styrelseledamöter till nästa års årsstämma. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter och utses enligt de direktiv som årsstämman beslutat. 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@karessa.se eller per post till Karessa Pharma Holding AB, att Valberedningen, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2020.

Valberedningen inför årsstämman 2019 bestod av Fredrik Hübinette, Bo Millstam och Yngve Åsberg.