Finansiella rapporter

Här presenterar vi löpande årsredovisningar och delårsrapporter.

Karessas räkenskapsår sträcker sig från 1 januari–31 december. Delårsrapporter publiceras i februari, maj, augusti och november.

 

Karessa Pharma årsredovisning 2018
Ladda ner Karessas
årsredovisning 2018

 

IR-Kontakt

Mats Nilsson, CEO Karessa Pharma

Mats Nilsson, CEO

Tel
08-768 22 33

Mail
mats.nilsson@karessa.se