Finansiella rapporter

Här presenterar vi löpande årsredovisningar och delårsrapporter.

Karessas räkenskapsår sträcker sig från 1 januari–31 december. Delårsrapporter publiceras i februari, maj, augusti och november.

 

undefined
Ladda ner Karessas
årsredovisning 2017

 

IR-Kontakt

undefined

Michael Brobjer, VD

Tel
08-768 22 33

Mail
michael.brobjer@karessa.se