Certified Adviser

Alla bolag vars aktier handlas på First North har en certified adviser som övervakar att Bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare.

Remium Nordic Holding AB, som är medlem vid och har avtal med NASDAQ OMX Stockholm AB, är certified adviser för Karessa Pharma Holding. En certified adviser granskar bolag vars aktier ska tas upp till handel på First North. NASDAQ OMX Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. NASDAQ OMX Stockholm AB:s övervakningsfunktion (”surveillance”) ansvarar för att kontrollera att både bolag och certified advisers lever upp till regelverket på First North. Surveillance övervakar även handeln på First North. Remium Nordic Holding AB äger inte några aktier i Karessa Pharma Holding.