Certified Adviser

First North är en marknadsplats som drivs av Nasdaq. Alla bolag vars aktier handlas på First North är enligt avtalet med Nasdaq skyldiga att ha en certified adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. FNCA Sweden AB, som är medlem vid och har avtal med Nasdaq Stockholm AB, är certified adviser för Karessa Pharma Holding.