Certified Adviser

First North är en marknadsplats som drivs av Nasdaq. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North är skyldiga att ha en certified adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. FNCA Sweden AB är certified adviser för Karessa Pharma Holding.

FNCA  Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
Telefon: 08 – 528 00 399 

E-post: info@fnca.se