Styrelse

Fredrik Hübinette

Styrelseordförande

Född: 1969

Utbildning: 

Tidigare erfarenheter:  20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin med forskning och utveckling, produktion samt marknadsföring och försäljning i bl.a. Wallac, Pharmacia och Orexo. Har uppfunnit och patenterat beredningsformen som Karessa använder. Medgrundare till fyra bolag som arbetar med beredningsformen kommersiellt, varav Karessa, Klaria och Nicoccino är noterade på First North. Arbetar som rådgivare till dessa bolag.

Övriga pågående uppdrag inkluderar: --

Aktieinnehav: 1 003 878

Optionsinnehav: 0

I styrelsen sedan: 2019

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej

 

Scott Boyer

Styrelseledamot

Född: 1962

Utbildning: PhD, University of Colorado, Boulder – Toxicology. NIH Fogarty International Center Postdoctoral Fellow – Karolinska Institutet

Övriga pågående uppdrag: Director - Computational Toxicology, Karolinska Institutet, VD, Klaria Pharmaceuticals AB

Tidigare styrelseuppdrag: -

Aktieinnehav: 10 000

Optionsinnehav: 0

I styrelsen sedan: 2014

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Stefan Arver

Styrelseledamot

Född: 1952

Utbildning: MD, PhD (Karolinska Institutet), Leg läkare specialist i endokrinologi

Övriga pågående uppdrag: Director European Academy of Andrology accredited Educational Center in Andrology, docent och överläkare, patientflödeschef ANOVA (Andrologi, Sexual­medicin och Transmedicin) Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Forskningsgruppledare i Andrologi, Sexualmedicin och Transmedicin, Institutet för Medicin Huddinge Karolinska Institutet. Vetenskaplig rådgivare, konsult inom området mannens könsspecifika sjukdomar. Styrelseledamot Acrosomen AB och Sarko AB, styrelsesuppleant Alabio AB.

Aktieinnehav: 10 415

Optionsinnehav: 0

I styrelsen sedan: 2014

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Neal Meacham

Styrelseledamot

Född: 1952

Utbildning: Bachelorexamen i sociologi och antropologi.

Övriga pågående uppdrag: värdepappersrådgivare på Securities Services på Swedbank AB (publ) med fokus på produktstrategier och administrativa tjänster inom värdepappersområdet.

Aktieinnehav: 0

Optionsinnehav: 0

I styrelsen sedan: 2019

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

 

Kristina Lidén Mascher

Styrelseledamot

Född: 1963

Utbildning: Henley MBA, University of Reading, London, UK. Sjuksköterska, specialitet oftalmologi   

Övriga pågående uppdrag: VD och ledamot i MAKK Consulting AB. Klinik- och QA-ansvarig på konsultbasis i Karessa sedan 2016, ingår i ledningsgruppen. Konsultuppdrag i Klaria AB. 

Tidigare erfarenheter: VD, projektledare, kliniskforskningschef och kvalitetschef på Pharmacia, Astra Zeneca, Medivir, Esperion, Electa, Remedium och Ganymed.

Aktieinnehav: 8 720

Optionsinnehav: 0

I styrelsen sedan: 2019

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja