Styrelse

Ulf Lindberg

Styrelseordförande

Född: 1952

Tidigare erfarenheter: 15 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Under 7 år i det Amerikanska företaget Lederle med ansvar för sälj- och marknadsföringsroller, men även inom klinisk forskning. Därefter Pharmacia i 8 år som marknadschef Norden, Affärsområdeschef Allergi globalt och senare medlem av koncernledningen och informationschef. Ulf startade senare Eductus/Competencia som år 3 omsatte ungefär 250 miljoner och då var Sveriges största kommersiella utbildningsbolag. Därefter var Ulf VD under 4 år för Pricer i USA.

Övriga pågående uppdrag inkluderar: VD Enhancer AB

Aktieinnehav: 0

Optionsinnehav: 0

Michael Brobjer

Styrelseledamot & CEO

Född: 1960

Utbildning: Civilingenjör i Kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot Karera AB, styrelseledamot Klaria Pharma Holding AB

Aktieinnehav: 10 018

Optionsinnehav: 230 000

Scott Boyer

Styrelseledamot

Född: 1962

Utbildning: PhD, University of Colorado, Boulder – Toxicology. NIH Fogarty International Center Postdoctoral Fellow – Karolinska Institutet

Övriga pågående uppdrag: Director - Computational Toxicology, Karolinska Institutet, VD, Klaria Pharmaceuticals AB

Tidigare styrelseuppdrag: -

Aktieinnehav: 10 000

Optionsinnehav: 0

Stefan Arver

Styrelseledamot

Född: 1952

Utbildning: MD, PhD (karolinska Institutet), Leg läkare specialist i endokrinologi

Övriga pågående uppdrag: Director European Academy of Andrology accredited Educational Center in Andrology, Docent och Överläkare, Sektionschef Centrum Andrologi & Sexual­medicin vid Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm. Forskningsgruppledare i Andrologi och Sexualmedicin, Karolinska Institutet. Vetenskaplig rådgivare, konsult inom området mannens könsspecifika sjukdomar. Styrelseledamot Vitamin Well AB, Alabio AB, Acrosomen AB

Aktieinnehav: 0

Optionsinnehav: 0