Styrelse

Ulf Lindberg

Styrelseordförande

Född: 1952

Tidigare erfarenheter: 15 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Under 7 år i det Amerikanska företaget Lederle med ansvar för sälj- och marknadsföringsroller, men även inom klinisk forskning. Därefter Pharmacia i 8 år som marknadschef Norden, Affärsområdeschef Allergi globalt och senare medlem av koncernledningen och informationschef. Ulf startade senare Eductus/Competencia som år 3 omsatte ungefär 250 miljoner och då var Sveriges största kommersiella utbildningsbolag. Därefter var Ulf VD under 4 år för Pricer i USA.

Övriga pågående uppdrag inkluderar: VD Enhancer AB

Aktieinnehav: 0

Optionsinnehav: 0

I styrelsen sedan: 2017

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Scott Boyer

Styrelseledamot

Född: 1962

Utbildning: PhD, University of Colorado, Boulder – Toxicology. NIH Fogarty International Center Postdoctoral Fellow – Karolinska Institutet

Övriga pågående uppdrag: Director - Computational Toxicology, Karolinska Institutet, VD, Klaria Pharmaceuticals AB

Tidigare styrelseuppdrag: -

Aktieinnehav: 10 000

Optionsinnehav: 0

I styrelsen sedan: 2014

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Stefan Arver

Styrelseledamot

Född: 1952

Utbildning: MD, PhD (Karolinska Institutet), Leg läkare specialist i endokrinologi

Övriga pågående uppdrag: Director European Academy of Andrology accredited Educational Center in Andrology, docent och överläkare, patientflödeschef ANOVA (Andrologi, Sexual­medicin och Transmedicin) Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Forskningsgruppledare i Andrologi, Sexualmedicin och Transmedicin, Institutet för Medicin Huddinge Karolinska Institutet. Vetenskaplig rådgivare, konsult inom området mannens könsspecifika sjukdomar. Styrelseledamot Acrosomen AB och Sarko AB, styrelsesuppleant Alabio AB.

Aktieinnehav: 10 415

Optionsinnehav: 0

I styrelsen sedan: 2014

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja