Incitamentsprogram

Karessa har 450 000 utestående teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att senast den 1 december 2017 teckna en ny aktie i Karessa för 50 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av 450 000 aktier skulle de nya aktierna, baserat på nuvarande antal utestående aktier, utgöra 3,9 procent av aktiekapitalet i Karessa.