Bolagsstyrning

Här finns information om styrningen av Karessa.

Bolaget följer inte Svensk kod för bolagsstyrning.