Största aktieägare

I tabellen nedan redovisas Karessas tolv största aktieägare per den 31 december 2015. Karessa hade då cirka 5 400 aktieägare.

 

Aktieägare Antal aktier Ägarandel
NORDEA INVESTMENT FUNDS 3 169 404 28,81%
UBS SWITZERLAND AG /CLIENTS ACCOUNT 1 603 586 14,58%
HÛBINETTE, FREDRIK 1 154 295 10,49%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB FOR PB 677 383 6,16%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 476 483 4,33%
HJÄLMSTAD, LINDA-MARIE 200 000 1,82%
BANQUE INTERNATIONALE A LUX 188 097 1,71%
CREDIT SUISSE AG, ZURICH 160 024 1,45%
LEXRON AB 160 000 1,45%
EDLUND, JOHAN 150 000 1,36%
ÖVRIGA 3 060 728 27,82%
Summa: 11 000 000 100%