Största aktieägare

I tabellen nedan redovisas Karessas tio största aktieägare per den 29 september 2017. Karessa hade då cirka 5 100 aktieägare.

 

Aktieägare Antal aktier Ägarandel
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG 2 650 531 24,10%
UBS SWITZERLAND AG /CLIENTS ACCOUNT 1 597 143 14,52%
HÛBINETTE, FREDRIK 1 008 878 9,17%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 479 252 4,36%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB FOR PB 475 788 4,33%
HJÄLMSTAD, LINDA-MARIE 200 000 1,82%
CREDIT SUISSE (SWITZERLAND)LTD 160 024 1,45%
LEXRON AB 160 000 1,45%
MILLSTAM, BO 158 469 1,44%
BANQUE INTERNATIONALE A LUX 158 097 1,44%
ÖVRIGA 3 951 818 35,92%
Summa: 11 000 000 100%