Största aktieägare

I tabellen nedan redovisas Karessas tio största aktieägare per den 31 augusti 2018. Karessa hade då cirka 
4 800 aktieägare.

 

Aktieägare Antal aktier Ägarandel
NORDEA INVESTMENTS FUNDS 2 392 308 21,75%
UBS SWITZERLAND AG/CLIENTS ACCOUNT 1 629 427 14,81%
HÛBINETTE, FREDRIK 1 008 878 9,17%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB FOR PB 475 788 4,33%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 443 570 4,03%
MILLSTAM, BO 267 601 2,43%
ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY 214 300 1,95%
HJÄLMSTAD, LINDA-MARIE 200 000 1,82%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 184 718 1,68%
ÅSBERG, YNGVE 183 000 1,66%
ÖVRIGA 4 000 410 36,37%
Summa: 11 000 000 100%