Största aktieägare

I tabellen nedan redovisas Karessas tio största aktieägare per den 28 december 2018. Karessa hade då 4 658 aktieägare.

 

Aktieägare Antal aktier Ägarandel
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 3 866 581 35,15%
HÛBINETTE, FREDRIK 1 008 878 9,17%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB FOR PB 475 788 4,33%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 415 371 3,78%
MILLSTAM, BO 340 985 3,10%
ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY 214 300 1,95%
HJÄLMSTAD, LINDA-MARIE 200 000 1,82%
ÅSBERG, YNGVE 187 000 1,70%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 172 342 1,57%
CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD 160 024 1,45%
ÖVRIGA 3 958 731 35,99%
Summa: 11 000 000 100%