Aktien

Karessas aktie är ansluten till Nasdaq First North Growth Market sedan 10 februari 2015.

Kortnamnet är KARE och ISIN-koden SE0005506193.