Unik administration av läkemedel med stora patientfördelar

 

Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med affärsidén att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrensfördelar. Genom att kombinera bolagets patenterade drug delivery plattform med kliniskt testade och välbeprövade substanser läggs grunden för ett unikt koncept med stora konkurrensfördelar. Ur ett patientperspektiv möjliggörs ett läkemedel med avsevärt snabbare effekt. Ur ägar-och investerarperspektiv innebär konceptet lägre risk och kortare tid till marknad jämfört med traditionell läkemedelsutveckling.

Karessa utvecklar för närvarande läkemedel inom två områden där läkemedlet i stället för i tablettform kan distribueras direkt från munslemhinnan till blodbanan: dels för behandling av erektil dysfunktion och dels med substansen midazolam inom gruppen bensodiazipiner. Bolagets ledning ser i dessa stora marknader där Karessas läkemedel kan uppfylla ett stort patientbehov och ge kommersiella fördelar för bolaget.

Om erektil dysfunktion

Karessa Pharma - Småbolagsdagen Stockholm 3 juni 2019
Presentation av Docent Stefan Arver

Senaste presentationen

Senaste presentation
Se senaste presentationen

 

Pressmeddelanden

 

undefined

AKTUELLT

Fusion med Klaria Pharma Holding

Styrelserna för Karessa och Klaria träffade den 5 november 2019 en överenskommelse om att fusionera bolagen med Klaria som övertagande bolag. Beslutet förutsätter godkännande på respektive bolags kommande extra stämma.

Nya ledamöter

Neal Meacham och Krstina Lidén Mascher valdes in i styrelsen för Karessa Pharma Holding den 22 oktober 2019. 

Ny ordförande

Fredrik Hübinette valdes den 22 augusti 2019 till ny styrelseordförande i Karessa. Fredrik, som har lång bakgrund i branschen, står bakom uppfinningen och det patent som Karessas olika projekt baseras på.

Investerar- och partnerträffar 2019

Karessa har varit representerat och presenterat företaget på flera mässor och event: 

  • NLS days, branschforum i Malmö 10-12 september.
  • Biotech Hanse Forum, branschforum i Stockholm 13 juni.
  • Småbolagsdagen 3 juni i Stockholm i regi av Aktiespararna.  

Diskussioner har förts med och presentationer har skett för presumtiva internationella företagspartners kring företagets projekt, affärsmodell och senaste utveckling. 

Årsstämma 2019 för Karessa

Årsstämman gick av stapeln 25 april 2019. Ulf Lindberg, Stefan Arver och Scott Boyer omvaldes till styrelsen. Övriga beslut finns presenterade i kommuniké under Nyheter & media.

Karessa på BIO-Europe Spring

Karessa deltog i mars 2019 på kongressen i Wien för biotechföretag som samlas för individuella möten kring framtida samarbeten. Vi presenterade Karessa och dess unika drug delivery teknologi och forskning. Mötet samlade 1 500 företag och 15 000 deltagare.

Spännande utveckling av den patenterade drug delivery plattformen

Karessa arbetar med utveckling av läkemedel baserad på den unika patenterade alginat drug delivery tekniken, där läkemedlet placeras i munhålan för direkt upptag till blodbanan. Den används även av svenska forskningsföretaget Klaria som den 22 januari 2019 skrev ett avtal med Purdue Pharma kring utveckling av Adrenalin för behandling av akuta allergiska tillstånd. Avtalet är värt närmare 500 miljoner SEK och är den andra produkten i samarbetet. Vi ser ett alltmer ökande intresse för vår teknik med snabb, direkt och effektiv leverans av läkemedel från munhålan till blodomloppet.

Karessa vid NLS days

NLS days avhölls 10-12 september 2018 i Stockholm. Mötet samlade ca 800 företag och organisationer inom life science, med 1200 deltagare. Karessa deltog bl. a med en presentation av företagets affärsidé och projekt inom erektil dysfunktion inför potentiella intressenter och partners.

Hög frekvens av sexuella problem i samband med prostatacancer

I en ny publicerad skandinavisk studie på behandlade prostatacancer patienter visar att patienter som var sexuellt aktiva fick stora problem med sex livet efteråt. Erektil dysfunktion och medföljande problem uppmättes till 72–92% bland patienterna från Skandinavien, och var flera gånger vanligare än obehandlade patienter. Man belyser betydelsen av kliniskt behov att ta hand om dessa patienter och hjälpa dem till bättre sexuell hälsa och livskvalitet. Källa.

Karessas arbete omnämns

Ny artikel om Karessas unika plattform och utvecklingsarbete med läkemedel mot impotens.

Läs artikeln ”Utvecklar läkemedel mot impotens”
(December 2017)

undefined40 procent av alla 40-åriga män drabbas

40 procent av alla 40-åriga män lider av erektil dysfunktion, d.v.s oförmåga att få och behålla tillräcklig erektion för att framgångsrikt kunna genomföra samlag. Orsakerna kan vara fysiska, psykiska eller en kombination av båda. Till de största bakomliggande faktorerna hör ålder, annan medicinering och livsstil.

Läs mer om marknaden för läkemedel som behandlar erektil dysfunktion här.

undefined