Fusion med Klaria genomförd

Fusionen mellan Karessa Pharma Holding AB och Klaria Pharma Holding AB är verkställd. Karessa har uppgått i Klaria, inklusive de två dotterbolagen. 

Den 2 mars var det sista handelsdag för Karessaaktien på Nasdaq First North Growth Market och därmed avnoterades bolaget.

Den 6 mars registrerade Bolagsverket fusionen och då upplöstes Karessa Pharma Holding AB. Bolagets registrerade aktieägare erhöll istället aktier i Klaria Pharma Holding AB där en aktie i Karessa byttes till 0,6032 aktier i Klaria. Enbart hela aktier erhölls, resterande delar för alla ägare slogs samman, såldes och fördelas per ägare och sätts in på respektive konto.

Denna hemsida för Karessa kommer att stängas ner inom kort och vi hänvisarredan nu till Klarias hemsida.

Vi önskar tacka alla aktieägare i Karessa för ert engagemang och stöd till Bolaget, och tror att samgåendet med Klaria kraftigt kommer öka förutsättningarna för framgångsrika projekt med den patenterade alginatfilmen. Redan idag har Klaria produkter i samarbetsprojekt med internationella läkemedelsföretag.

För övrig information, vänligen kontakta Mats Nilsson, tidigare VD Karessa Pharma Holding 08-768 2233 eller Jesper Wiklund, CEO Klaria Pharma Holding 08 446 4299

 

Pressmeddelanden

 

undefined

AKTUELLT

Fusion med Klaria Pharma Holding

Styrelserna för Karessa och Klaria träffade den 5 november 2019 en överenskommelse om att fusionera bolagen med Klaria som övertagande bolag. Beslutet förutsätter godkännande på respektive bolags kommande extra stämma.

Nya ledamöter

Neal Meacham och Krstina Lidén Mascher valdes in i styrelsen för Karessa Pharma Holding den 22 oktober 2019. 

Ny ordförande

Fredrik Hübinette valdes den 22 augusti 2019 till ny styrelseordförande i Karessa. Fredrik, som har lång bakgrund i branschen, står bakom uppfinningen och det patent som Karessas olika projekt baseras på.

undefined

Kalender