Unik administration av läkemedel med stora patientfördelar

 

Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med affärsidén att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrensfördelar. Genom att kombinera bolagets patenterade drug delivery plattform med kliniskt testade och välbeprövade substanser läggs grunden för ett unikt koncept med stora konkurrensfördelar. Ur ett patientperspektiv möjliggörs ett läkemedel med avsevärt snabbare effekt. Ur ägar-och investerarperspektiv innebär konceptet lägre risk och kortare tid till marknad jämfört med traditionell läkemedelsutveckling.

Karessa utvecklar för närvarande läkemedel inom Erektil dysfunktion, där läkemedlet i stället för tablettform kan distribueras direkt från munslemhinnan till blodbanan. Erektil dysfunktion är en stor marknad där Karessas läkemedel kan uppfylla ett stort patientbehov och ge kommersiella fördelar för bolaget.

Senaste presentation

Stefan Arver förklarar erektil dysfunktion
Se filmen

Filmens distribution

Filmens distribution ut till blodet
Se filmen

 

Pressmeddelanden

 

undefined

AKTUELLT

Karessa vid NLS days

NLS days avhölls 10-12 september i Stockholm. Mötet samlade ca 800 företag och organisationer inom life science, med 1200 deltagare. Karessa deltog bl. a med en presentation av företagets affärsidé och projekt inom erektil dysfunktion inför potentiella intressenter och partners.

Hög frekvens av sexuella problem i samband med prostatacancer

I en ny publicerad skandinavisk studie på behandlade prostatacancer patienter visar att patienter som var sexuellt aktiva fick stora problem med sex livet efteråt. Erektil dysfunktion och medföljande problem uppmättes till 72–92% bland patienterna från Skandinavien, och var flera gånger vanligare än obehandlade patienter. Man belyser betydelsen av kliniskt behov att ta hand om dessa patienter och hjälpa dem till bättre sexuell hälsa och livskvalitet. Källa.

Karessas arbete omnämns

Ny artikel om Karessas unika plattform och utvecklingsarbete med läkemedel mot impotens.

Läs artikeln ”Utvecklar läkemedel mot impotens”
(December 2017)

undefined40 procent av alla 40-åriga män drabbas

40 procent av alla 40-åriga män lider av erektil dysfunktion, d.v.s oförmåga att få och behålla tillräcklig erektion för att framgångsrikt kunna genomföra samlag. Orsakerna kan vara fysiska, psykiska eller en kombination av båda. Till de största bakomliggande faktorerna hör ålder, annan medicinering och livsstil.

Läs mer om marknaden för läkemedel som behandlar erektil dysfunktion här.

undefined

Kalender

2019-04-25

Årsstämma 2019